in English
 
 
Väitöskirjat - Doktorsavhandlingar

Hirvonen, Ilkka, 1987. Konstruktionstypen denne man och denne mannen i svenskan. En språkhistorisk undersökning. 

Kauko, Mikko, 2015. Jöns Budde och hans skrifter – yngre fornsvenskt textmaterial och mannen bakom d​et​

Kirri, Arto, 1975. Studier över passivkonstruktioner i nysvenskt skriftspråk. 

Nyqvist, Eeva-Liisa, 2013. Species och artikelbruk i finskspråkiga grundskolelevers inlärarsvenska. En longitudinell analys i årskurserna 7–9.

Schn​eider, Kim, 1977. Aktionalitet, aktionsart och aspekt i svenskan och danskan jämförda med tyska och nederländskan.

Tolvanen, Eveliina, 2016. Myndighetskommunikation på två språk – pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv.

För pågående avhandlingsprojekt, se personalens och doktorandernas egna sidor. ​​- For ongoing dissertation projects, see personal pages of staff and PhD students.

​​​​​​​​​​​
​​
Asiasana:
Tagit: