in English
 
 
Kandidaatintutkielmat - Kandidatavhandlingar

Åren 2015 - 2019

Aidantausta, Piia: Kollata, träänata, klapattaa - svenska lånverb i meänkieli. 2015.
Alminoja, Jussi: En longitudinell studie i framväxten och utvecklingen av syntaktiska element i skriven inlärarsvenska. 2015.
Enola, Miika: "Att vinna eller förlora" - en funktionell analys av idrottsspråket i Sportbladet och i Svenska Dagbladet. 2015.
Haapanen, Maiju: Frågekonstruktioner i uppsatser i projektet Topling. Individuell utveckling hos gymnasister. 2016.
Heikura, Emilia: Bruket av det formella subjektet det i finska abiturienters uppsatser i svenska. 2017.

Heinonen, Rebecka: Bruket at diskurspartikeln typ i Hufvudstadsbladet. 2015.
Henttonen, Emmi: Användning av passiv i finlandssvenska bloggar. 2015.

Härkönen, Jonna: Sinnesord i Tove Janssons roman Sent i november. 2017.

Högnäs, Amanda: Quidditch och svartalfer - att översätta fantasyord i Harry Potter och de vises sten. 2017.

Karjalainen, Nea: Svenska verb i finskspråkiga universitetsstudenters muntliga inlärarspråk. 2017.
Kielosto, Muriel: Språkliga uttryck fär "att föreslå" i skriven inlärarsvenska. 2015.
Kytölä, Satu: Jag ska går till stranden - Verbkedjan i finska högstadieelevers skrivna berättelser. 2015.
Känkänen, Julia: Substantivfraser i finska gymnasisters inlärarsvenska. 2015.

Laaksonen, Ronja: Vägen till den målspråksenliga nominalfrasen. En analys av muntliga bildbeskrivningar på en frivillig universitetskurs i svenska. 2017.

Lehtinen, Dora: Språkliga manifestationer för funktionen 'att rekommendera' i finska abiturienters uppsatser i svenska. 2017.
Lehtinen, Heidi: Användning av passiv i språkhandledningssamtal. 2016.

Lehtinen, Susanna: Icke-subjekt i fundament. "Då var det rädd för mig men nu det tyckar om mig". 2015.

Lehtonen, Saana: Översättning av ordlekar i barnboken Sixten & Blixten Går till jobbet. 2017.
Mäkiranta, Anna-Sofia: Uppsatser på gränsen mellan CEFR-nivåerna A2 och B1. 2016.
Oksanen, Pinja: "Det vackra land som är vårt hem på jorden." Retorik och stilistiks i Carl XVI Gustafs nationaldagstal 2004-2014. 2015.

Palonen, Katri: Överföring av dialektala verb och verbformer i Rokkas repliker i Väinö Linnas roman Tuntematon sotilas i svensk översättning. 2017.

Pöntiö, Virpi: Språkstudenter evaluerar nyttan av översättning i undervisning av svenska och spanska vid Åbo universitet. 2017.

Reinikainen, Evita: Verb med objekt eller objektliknande adverbial i finska abiturienters uppsatser i svenska. 2017.

Ristikankare, Aino: Nordiska aspekter i gymnasiets svenskundervisning. En analys av läroplanen och läroböcker avsedda för kurserna 1&2 i svenska som andra inhemska. 2017.
Sipola, Salli: Motivationens roll i språkundervisning - upplevelser av tandemundervisning i det andra inhemska språket. 2015.

Soisalo, Johanna: Bruket av sammansatta tempus i finska abiturienters uppsatser i svenska. 2017.

Syrjäjä, Sonja: Översättning av sexuellt laddade ord i Sofi Oksanens roman Utrensning. 2017.

Torri, Noel: Bruket av pronomenet hen i Göteborgs-Posten. 2017.

Varkki, Niina: Bruket av olika bisatstyper i finska abiturienters uppsatser i svenska på olika färdighetsnivåer. 2017.

Väisänen, Roosa: Hur signalerar studenten behovet av lärarens hjälp i en muntlig bildbeskrivningsuppgift? 2017.

Åren 2010 - 2014

Arola, Nina: Det kommer vara lite bett i debatten - Utelämning av infinitivmärket i kontruktionen komma att i finlandssvenska och sverigesvenska tidningstexter. 2014.
Ekblad, Anna: Om språket i Peter Bäcks emigrantbrev. 2014.
Hagfors, Irene: Finska inslag i finlandssvenska ungdomars språkbruk på internet. 2010.
Heikkinen, Eero: Översättning av finska genetivkedjor till svenska i två olika texttyper, lagtext och ledig sakprosa. 2013.
Heinonen, Anniina: Presenteringar i Jonas Gardells roman Kärleken. 2014.
Helin, Tarja: Om fraser i studentprovet i A-svenska. 2011.

Huhtala, Mimosa: Översättning av talspräkliga ord i ungdomslitteratur - En jämförelse mellan Tuija Lehtinens roman Siivet varpaiden välissä och dess svenska översättning Vingar mellan tårna. 2014.

Järvenpää, Anna: ”O, ve! O ve! – O,ve !” – Skiljetecken ur stilistiskt perspektiv i Ett drömspel av August Strindberg. 2012.

Kalin, Meri: Om interferens i finska gymnasisters ordförråd i årskurs 1. 2013.

Karppinen, Anja: Vore i nutidens svenska. 2011.

Kaski, Katariina: ”Du är bara en liten skitlort i den här jävligt stora skithögen” – Översättning av svordomar i filmen Vares. 2013.

Karjalainen, Katarina: "Det var fantastisk kul men lite idiotiska" - Adjektivbruk i gymnasisttexter. 2014.

Kivi, Teemu: Ni – Säg du! Tilltalssätten i August Strindbergs Fröken Julie. 2014.

Kivinen, Aino: Översättning av satskonnektion från finska till svenska. En jämförande analys av en facklitterär text. 2012.

Koskinen, Laura: Retoriska medel i svenskspråkiga insändare. 2014.

Känä, Minna-Maija: Lärobok som text. 2011.

Linnamaa, Laura: Exotiskt svenska – särdrag i Alejandro Leiva Wengers novell Elixir. 2014.

Malila, Maija: Om översättningsmotsvarigheter i tvåspråkigt finsk-svenska skylttexter. 2013.

Martti, Liina: Svenska översättningsmotsvarigheter till finskans infinitivfraser. 2011.

Mäkinen, Hilja: "Jag tyckar skol mej jag tyckar skol inte börja 8.00" - En studie av hur högstadieelever och gymnasister uttrycker sina årikter. 2014.
Pöyri, Karoliina: Svenska prepositioner hos finska niondeklassister. 2011.

Sakki, Maija: "Kuin niikseen tulee" - utelämningar i den svenska textningen av långfilmen Isän vanha ja uusi. 2014.

Suomi, Johanna: Hej, Sony Ericson! Hälsnings- och avslutningsfraser i e-postbrev skrivna av finska elever och studerande med svenska som andraspråk i jämföresle med infödda talare. 2014.

Takala, Riia: Översättning av personnamn från finska till svenska i bokserien Risto Rappare. 2013.

Toivonen, Annina: Tillägg och utelämningar i repliker i den svenska översättningen av Miika Nousiainens roman Vadelmavenepakolainen/Hallonbåtsflyktningen. 2014.

Uusitalo, Iida: Högsta kvalitet i allt du söker – efterställda attribut i resekataloger. 2014.

Uuttu, Jasmine: Inlärning av svenska verb hos finska högstadieelever. 2011.

Vainikainen, Kirsi: Klinisk minilekt i elektroniska patientjournaler. En kontrastiv undersökning. 2010.

Valonen, Lea: ”Ihmisoikeushihhulit” på svenska? En studie av finska sammansättningar och deras svenska motsvarigheter i Arto Paasilinnas roman Hurmaava joukkoitsemurha och dess svenska översättning Kollektivt självmord.

Vaakanainen, Veijo: Referensbindning i finska universitetsstuderandes inlärarsvenska - en analys och jämförelse med infödda språkbrukare. 2014.
Vesapuisto, Eveliina: Självreferens i finlandssvenska
och sverigesvenska servicesamtal. 2016.

Väänänen, Jesse: Behärskning av objektsliknande adverbial hos finska gymnasister i kurs 1. 2013.

Wirman, Mari: Återgivning av substantiv i personkarakteriserande epitet i Huldéns svenska översättning av Kalevala ur en semantisk synvinkel. 2013.​​​​​​​​​​​​

Asiasana:
Tagit: