in English
 
 
Lisensiaatintutkielmat - Licentiatavhandlingar

Borg, Kaj, 1995. Dopnamn och namngivning i Gamlakarleby 1657-1928.

Gårdemar, Gunnar, 2005. Kodifiering, intertextualitet och normer. En undersökning av skrivregelsamlingar för svenska språket.

Hirvonen, Ilkka, 1979. Konstruktionstypen denne man och denne mannen i svenskan. En språkhistorisk undersökning.

Kettunen, Paavo, 1980. Appellativböjningen i Överkalixmålet med en diakronisk översikt.

Mälkki, Marjatta, 1973. Studier över ortnamen på Kustö​.

Naert, Aino, 1972. Svensk-finska kontakter i Åbolands skärgård: en ortnamnsstudie.

Rönkä, Maj-Len, 1975. Om slåtterns och skördens terminologi i Svenskösterbotten. En ordgeografisk undersökning.

Schneider, Joachim, 1970. Ett abstraherat aspektbegrepp och dess uttrycksformer i svenskan.

Varho Minna, 1995. Liggær lik a wighwalli ærræt ok undæt. Existentialkonstruktionen i fornsvenskan.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: