in English
 
 
Marjut Johansson

I am a professor at the Department of French. My recent research interest covers a variety of topics on digital interaction and discourse. My research focuses on online news discourse, social media, digital discussions and videos. Several topics have interested me from political media discourse, language use in professional and expert contexts, multilingualism to language practices and policies. My theoretical frameworks and methodological approaches are based on sociopragmatics, interactional sociolinguistics, and digital discourse analysis.  I also use multimodal, digital humanities and mixed method approaches.

Tällä hetkellä tutkimusintressini koskevat digitaalista vuorovaikutusta ja diskurssia. Olen keskittynyt viime aikoina verkkouutisten, sosiaalisen median, verkkokeskustelujen ja videoiden tutkimiseen. Tutkimukseni käsittelevät myös poliittista mediadiskurssia, asiantuntijoiden viestintää, monikielisyyttä ja kielipolitiikkaa. Sosiopragmatiikka, interaktionaalinen sosiolingvistiikka ja digitaalinen diskurssianalyysi ovat teoreettisia ja metodologisia lähestymistapojani. Käytän myös multimodaalista analyysiä, digitaalisten ihmistieteiden ja monimenetelmällisiä lähestymistapoja.

 

Participation in research projects/Tutkimushankkeita: 

 Supervision/Ohjaus    

  • Doctoral programme Utuling (University of Turku) and Langnet (Finland) 

Digin​ - Multidisciplinary network/Tutkijaverkosto 

  • Director of the Research Network on Digital Interaction / Digitaalisen vuorovaikutuksen verkosto (University of Turku) 
 
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:

Recent publications​

Academia edu

Research gate​

 

Contact details/Visiting address

marjut.johansson at utu.fi
+ 358 29 450 3318
+ 358 50 328 9207
Rosetta/room 201
Koskenniemenkatu 4​