in English
 
 
Marjut Johansson
​​

I am professor of French at the University of Turku, School of Languages and Translation Studies.

 ​My current research interest covers digital interaction and discourse. I am interested in online discussions, digital news discourse and in video communication . My expertise also includes political media discourse, language use in professional and expert contexts, multilingualism, language practices and policies, as well as academic language learning.
  
 Tällä hetkellä tutkimusintressini koskevat digitaalista vuorovaikutusta ja diskurssia. Olen kiinnostunut verkkokeskusteluista, uutisdiskurssista ja videoista. Asiantuntijuuteeni kuuluu myös poliittinen mediadiskurssi, asiantuntijan kielellinen viestintä, monikielisyys ja kielipolitiikka sekä akateeminen kielenoppiminen. ​
  

Participation in research projects/Tutkimushankkeita: 

 Supervision/Ohjaus    

  • Doctoral programme Utuling (University of Turku) and Langnet (Finland) 

Multidisciplinary network/Tutkijaverkosto 

  • Director at the Research Network on Digital Interaction (Digin)/ Digitaalisen vuorovaikutuksen verkosto (University of Turku)
 
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: