in English
 
 
Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa - suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina

​Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa todellisuudesta ja selittää arkistoihin liittyviä kulttuurisia ilmiöitä. Sen tavoitteena on tutkia arkistoalan toimijoita ja heidän valintojaan 1800-luvulta nykypäivään.

Tutkimushankkeen tavoitteen voi kiteyttää seuraaviin kysymyksiin:

  • Kenen historia on ollut ja on säilyttämisen arvoista?
  • Miten ja millä perustein pysyvästi säilytettävät aineistot on valittu ja valitaan?
  • Kenen aineistot tai ilmiöt on sivuutettu tai unohdettu tai sivuutetaan ja unohdetaan 
  • Miten aineistot ovat tutkijoiden tavoitettavissa?

Tutkimushankkeen johtajana toimii professori Kirsi Vainio-Korhonen. Hankkeen yhteistyötahoina ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Hankkeen tutkijoina työskentelevät oppiaineen arkistolinjalta valmistuneet jatko-opiskelijat Taina Saarenpää ja Liisa Vuononkari-Bomström. Heidän lisäkseen mukana ovat myös Suomen historian oppiaineeseen väitöskirjaansa valmisteleva Petra Hakala, Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineesta hankkeessa väitellyt Andreas McKeough sekä post doc tutkijat Jari Lybeck ja Outi Hupaniittu.

Tutkimushankkeen omat kotisivut.

Asiasana:
Tagit: