in English
 
 
Ajankulun kielioppia – Tutkimushanke Ajan ja tavan konstruointi (Construal of Manner and Time, COMET)

Tutkimuskausi 2015–2019 

Rahoittaja: Suomen Akatemia (konsortio, toinen osapuoli Helsingin yliopistossa)

Vastuullinen johtaja: Tuomas Huumo

 

Yleinen tapa puhua ajasta kielellisesti on esittää sen kuluminen metaforisena liikkeenä. Aika voidaan tällöin esittää joko entiteettinä, joka liikkuu tulevaisuudesta kohti nykyhetkeä ja edelleen tämän ohi kohti menneisyyttä (LIIKKUVAN AJAN metafora, esim. Joulu on tulossa), tai vaihtoehtoisesti väylänä, jota pitkin ihminen kulkee menneisyydestä kohti tulevaisuutta (LIIKKUVAN EGON metafora, esim. Lähestymme jo joulua). Tutkimuksessamme selvitetään suomen kielen ajanilmausten kvalitatiivisia ominaisuuksia. Oletamme, että aika ei ole yhtenäinen käsite, joten liikkumista ajassa ei aina ilmaista kvalitatiivisesti samalla tavalla vaan vaihtelevin käsitteistyksin. Tutkimuksemme kohdistuu siten erilaisiin tapoihin kuvata ajassa tapahtuvaa metaforista liikettä. Hankkeeseen kuuluu sekä ns. autonomista kielitiedettä edustavia tutkimuksia että psykolingvistista testausta ja kielen ja ihmisen huomiojärjestelmän multimodaalisia yhteyksiä tarkastelevaa tutkimusta. Hanke kuuluu osana samannimiseen konsortioon, jonka toinen osapuoli on Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaine (johtaja prof. Jaakko Leino).

 

Hankkeen tutkijat:

Turku:

Prof. Tuomas Huumo

Dosentti Krista Ojutkangas

Tutkijatohtorit Aki-Juhani Kyröläinen (2017 alk.) ja Salla Nurminen (2018 alk.)

Tohtorikoulutettava N.N. (2016)

 

Helsinki:

Prof. Jaakko Leino

Tutkijatohtorit Anni Jääskeläinen ja Markus Hamunen

 

 

 In English 

 

COMET – Construal of manner and time

 

Research period: 2015–2019 

Funding: Academy of Finland

Principal investigator: Tuomas Huumo

 

The conceptualization of time in terms of space has been in the focus of cognitive linguistics for decades. We may see time either as an object moving from the future towards us and then away to the past (the MOVING TIME metaphor, e.g. Christmas is coming), or as a path that we move along from the past towards the future (the MOVING EGO metaphor, e.g., We are approaching Christmas). In linguistics, the study of the conceptualization of time has focused on tense and aspect systems, and on the parallelism of temporal and spatial paths or points in space and time. In recent works, the basic idea that representations for time are structured in terms of space is questioned, and attention is drawn also to features which are specific to temporal expressions and not spatial by nature and origin. In this study, we focus on the qualitative aspects of temporal expressions, the perceived properties of time, and the conception of different kinds of movement and locating in time, as represented by Finnish (and to a lesser extent, Russian). We do not take it for granted that time is uniform, and that movement in time is always perceived as qualitatively similar. Our interest is directed towards different manners of moving in time (or the movement of time), on the one hand, and on different ways of windowing of attention over time as manifested by aspectual systems and expressions of temporal paths, on the other. We will also conduct a series of experimental studies on the processing of windowing and aspectual relations. Our research is divided into two main branches which are interrelated and provide mutually compatible perspectives for the study on the conceptualization of time: Attention, aspect, and temporal frames of reference and Temporal movement and manner of motion. Both place an emphasis on the conceptualization of time in terms of movement along a path, but they approach the overall topic from complementary angles. The former approaches windowing and other attention phenomena from the point of view of the parts, components, or participants of the event, and focuses on such issues as aspect, time, place and manner of the event, and spatial cognition. The latter focuses on the category of manner in expressions involving temporal movement. The project involves autonomous linguistic studies as well as psycholinguistic testing of the hypotheses and multimodal connections of language and attention.

 

Researchers:

Turku:

Professor Tuomas Huumo (Principal Investigator)

Lecturer Krista Ojutkangas

Postdoctoral researchers Aki-Juhani Kyröläinen (starting 2017) and Salla Nurminen (Starting 2018)

Doctoral trainee N.N.

 

Helsinki:

Professor Jaakko Leino (PI)

Postdoctoral researchers Anni Jääskeläinen and Markus Hamunen

 

Asiasana:
Tagit: