in English
 
 
Uskontotiede
​Kuva: Anna Haapalainen

Nimensä mukaisesti uskontotieteessä tutkitaan tyypillisesti erilaisia uskomusperinteitä ja uskonnollisia yhteisöjä, yksilön uskonnollista ajattelua ja kokemusta sekä uskonnon ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Uskontotieteellistä tutkimusta ei kuitenkaan rajata siihen, mikä yleisen ymmärryksen mukaan on uskontoa, vaan se soveltuu kaikenlaisten kulttuuristen ilmiöiden ja merkitysten tarkasteluun. Alalla voidaan tutkia esimerkiksi shoppailua, Star Wars -faniutta, teknologiaan liitettyjä uhkakuvia tai linnan juhlia. Uskontotieteilijöitä kiinnostavat myös ei-uskonnollisuus ja erilaiset ateistiset maailmankuvat.

Uskontotieteelle, kuten humanistisille tieteille yleensä, on keskeistä inhimillisen toiminnan ja kokemuksen tutkiminen. Uskontotieteessä ei siis oteta kantaa uskontojen totuuteen, vaan siinä keskitytään erilaisten uskomusten vaikutuksiin yksilöissä ja yhteisöissä. Tutkimuksen keskiössä on ihminen ja ihmisen uskonnollisuus sen erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa muodoissa.

Uskontoa on tieteen piirissä lähestytty aina monilta eri tieteenaloilta käsin, ja tämä monitieteisyys on suuri osa uskontotiedettä nykyäänkin. Tutkimuksessa hyödynnetään monen eri tieteenalan tutkimusmenetelmiä, teorioita ja tuloksia. Muun muassa tästä syystä uskontotieteellä voi olla paljon annettavaa myös yllättävissä yhteyksissä. Uskontotieteilijä voi esimerkiksi analysoida poliittisia väittelyitä, kehittää vastuullista yrittäjyyttä tai tarjota hyödyllisiä näkökulmia syömishäiriöiden ja alkoholismin hoitoon.

Uskontotiede Turun yliopistossa  

s-06-299.jpg

Turun yliopistoon uskontotieteen oppiaine rantautui vuonna 1963, kun Lauri Honko (1932-2002) nimitettiin folkloristiikan ja uskontotieteen professorin virkaan. Honko oli aktiivinen ja monipuolinen tutkija, jonka työssä yhdistyivät etnografinen kenttätyö ja teoreettisten lähestymistapojen kehittäminen. Hongon perintö näkyy edelleen niin folkloristiikassa kuin uskontotieteessäkin, vaikka oppiaineet myöhemmin erosivatkin omiksi yksiköikseen.

Turun yliopistossa uskontotiede on perinteisesti nojannut vahvasti uskontoantropologiaan, minkä lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään paljon muun muassa kulttuurintutkimuksen, sosiologian, historian ja taiteentutkimuksen lähestymistapoja. Tutkimusaiheita löytyy lähes laidasta laitaan tutkijoiden omien kiinnostuksenkohteiden ja erikoistumisalueiden mukaan. Tarkempaa tietoa oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta löydät Tutkimus-osiosta.

Uskontotiede on myös opettajankoulutusyksikkö. Noin puolet oppiaineesta valmistuvista suorittaa aineenopettajan pätevyyteen vaaditut opinnot. Opinnoista niin yleisellä kuin aineenopettajalinjalla löydät osiosta Opiskelu.Asiasana:
Tagit: