in English
 
 
Osallistuminen kursseille

Turun yliopiston opiskelijat

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämät yleisen kielenopetuksen kurssit on tarkoitettu yliopistoon läsnä oleviksi ilmoittautuneille perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille sekä ulkomaisille virallisille vaihto-opiskelijoille. Käytännössä kaikki halukkaat eivät kuitenkaan mahdu opetusryhmiin, minkä vuoksi useimmille kursseille on ilmoittauduttava etukäteen sen mukaisesti kuin opetusohjelmatiedoissa (ks. Opinto-opas) on sanottu. Tiedekuntakohtainen opetus on tarkoitettu kyseisen tiedekunnan pääaineopiskelijoille. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen alkeiskurssit on tarkoitettu vain todellisille vasta-alkajille. Kurssi-ilmoittautumiset tapahtuvat pääosin Nettiopsussa.

Tutkinnon täydentäjät

Tutkintoaa täydentämään ilmoittautuneet voivat normaalisti osallistua myös kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille. Poikkeuksena ovat ne kurssit, jotka on tarkoitettu pakollisiksi kieliopinnoiksi perustutkintoihin, sekä jatko-opiskelijoille tarkoitettavat kurssit. Esimerkiksi kielten alkeis- ja jatkokursseille tutkinnon täydentäjät voivat ilmoittautua normaalisti. Ks. lisätietoa tutkinnon täydentämisestä.

Joustava opinto-oikeus (JOO) ja muu yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa

Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Toisen suomalaisen yliopiston opiskelijan tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta voidakseen osallistua kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille ja hänen on pyydettävä omasta yliopistostaan puolto ja maksusitoumus hakulomakkeessa varattuun tilaan. Myös Åbo Akademin tutkinto-opiskelijoiden tulee anoa joustavaa opinto-oikeutta ja hakea lomakkeeseen puoltomerkintä Åbo Akademin kielikeskuksesta (Centret för språk och kommunikation), vaikka Turun yliopiston ja Åbo Akademin välisen sopimuksen mukaisesti maksua opinnoista ei peritä. JOO-hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa https://confluence.csc.fi/display/JOO/JOOPAS. Hakuaika syyslukukauden 2017 kursseille päättyy 15.9.2017 ja kevätlukukauden 2018 kursseille 15.1.2018. Huom! Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain saman lukukauden aikana toteutettaville kursseille.

Suomea ulkomaalaisille -opetuksen alkeistason kursseja ja japanin alkeiskurssia ei tarjota JOO-opintoina. Muille kielikursseille myönnetään opinto-oikeuksia vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Käytännössä monet kielikurssit täyttyvät Turun yliopiston omista opiskelijoista, eikä niille mahdu JOO-opiskelijoita.

Erillisopinto-oikeus

Kaikkien muiden kuin Turun yliopiston läsnä olevien perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden, ulkomaisten virallisten vaihto-opiskelijoiden sekä muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoiden (jotka hakevat joustavaa opinto-oikeutta) on haettava erillistä opinto-oikeutta kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämään kieltenopetukseen. Hakulomake on tulostettavissa täällä. Hakemus on jätettävä syyslukukaudella alkavia opintoja varten viimeistään 15.9.2017 ja kevätlukukaudella alkavia opintoja varten viimeistään 15.1.2018. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Kieli- ja viestintäopintojen keskus, 20014 TURUN YLIOPISTO.

Jokaista kurssia varten on täytettävä eri lomake. Erillinen opiskeluoikeus myönnetään vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Tiedekuntakohtaiset kielikurssit on tarkoitettu ensisijaisesti ko. tiedekuntien opiskelijoille; muut voivat osallistua näille kursseille vain poikkeustapauksissa. Suomea ulkomaalaisille -opetuksen alkeistason kursseille sekä japanin kielen alkeiskursseille ei oteta erillisopiskelijoita. 

Erillisopinnot maksavat lukuvuonna 2017-2018 15 € / opintopiste. Näin ollen esim. 4 opintopisteen opintojakso maksaa 60 €.

Opinto-oikeuden saaminen edellyttää ensisijaisesti Turun yliopistossa tai muualla jo suoritetun tutkinnon täydentämistä, ammattipätevyyden lisäämistä tai virkakelpoisuuden saavuttamista. Perustelussa on esitettävä, miten opintojen suorittaminen liittyy tutkintoon tai ammattiin. Perustelut esitetään hakulomakkeella (tai tarvittaessa erillisellä liitteellä). Ammattipätevyyden ollessa kysymyksessä työnantajan lausunto tulisi liittää anomukseen.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille osallistumisoikeutta käyttäen ei yliopistossa voi suorittaa tutkintoa. Opiskelijoiden oikeudesta siirtyä suorittamaan tutkintoa on saatavana tietoa yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa.
Asiasana:
Tagit: