in English
 
 
Usein kysyttyä

Voiko kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa opiskella kääntämistä ja tulkkausta?

Ei voi. Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot tarjoaa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan alainen kieli- ja käännöstieteiden laitos, jossa erilaisten vieraiden kielten kääntämistä ja tulkkausta voi opiskella pää- tai sivuaineena pääsykokeen läpäistyään.


Haluaisin osallistua kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille, mutta en ole yliopisto-opiskelija. Mitä teen?

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille voi hakea erillisopinto-oikeutta lomakkeella, jota saa opiskelijapalveluista, keskuksesta sekä www-osoitteesta www.utu.fi/fi/Opiskelu/hakeminen/Documents/hakemus_erillisiin_opintoihin.doc

Erillinen opiskeluoikeus myönnetään vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Käytännössä monilla tiedekuntakohtaisilla kursseilla ja kielten alkeis- ja jatkokursseilla ei ole tilaa erillisopiskelijoille. Suomi vieraana kielenä -opetuksen alkeistason kursseille sekä japanin kielen kursseille ei oteta lainkaan erillisopiskelijoita.

Erillisopiskelijoilta peritään kurssimaksu, joka on tällä hetkellä 15 euroa/opintopiste.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseja vastaavia opintoja voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot on tarkoitettu juuri niille, jotka eivät ole yliopiston opiskelijoita. http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/Sivut/home.aspx


Mitä tarkoittaa JOO?

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOO-opintoihin haettaessa täytetään sähköinen JOO-hakemus osoitteessa http://www.joopas.fi. Opiskelijan on saatava puoltomerkintä hakulomakkeeseen kotiyliopistostaan. Puoltomerkinnän antaessaan kotiyliopisto sitoutuu maksamaan JOO-maksun.

Suomi vieraana kielenä -opetuksen alkeistason kursseja ja japanin kursseja ei tarjota JOO-opintoina. Muille kielikursseille myönnetään opinto-oikeuksia vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Käytännössä monet kielikurssit täyttyvät Turun yliopiston omista opiskelijoista, eikä niille mahdu JOO-opiskelijoita.


Tarjoaako kieli- ja viestintäopintojen keskus kielentarkastuspalveluja tai käännöspalveluja?

Keskuksen toimialaan kuuluu kieli- ja viestintäopintojen opetus yliopiston opiskelijoille. Valitettavasti henkilökunnallamme ei ole mahdollisuuksia tarjota kielentarkastus- tai käännöspalveluja, vaan voimavarat on keskitetty opetustyöhön. Kyseisen kaltaisia palveluja kannattaa tiedustella kääntämisen ja tulkkauksen opiskelijoiden ainejärjestö Kääntöpiiristä: kaantopiiri[at]utu.fi, tai yksityisistä käännöstoimistoista.


Olen jo valmistunut Turun yliopistosta ja haluaisin nyt korottaa ruotsin arvosanaani. Onko se mahdollista?

Arvosanan korottaminen kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa on mahdollista vain Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Yliopistosta valmistumisen jälkeen valtionhallinnon kielitutkintosuorituksen ottaa vastaan Opetushallituksen määräämä tutkintosuoritusten vastaanottaja, joita ovat Turussa:

Esko Kukkasniemi

 

esko.kukkasniemi[at]utu.fi

Charlotta Sandberg

 

charlotta.sandberg[at]abo.fi

Lisätietoja asiasta saatavissa Opetushallituksen verkkosivuilta.


Voiko kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa suorittaa valtionhallinnon kielitutkintoja tai yleisiä kielitutkintoja?

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa voi suorittaa korkeakoulututkintoon sisältyvät toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot ruotsin kielessä.

Erinomaista kielitaitoa osoittavia tutkintoja järjestetään Helsingissä Opetushallituksen tiloissa. Hyvää tai tyydyttävää kielitaitoa osoittavia valtionhallinnon kielitutkintoja voi suorittaa Opetushallituksen määräämille tutkintosuoritusten vastaanottajille Turussa. Yleisiä kielitutkintoja järjestetään eri paikkakunnilla määrättyinä päivinä. Turussa tutkintoja järjestävät Turun aikuiskoulutuskeskus, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Turun ammatti-instituutti. Lisätietoja kielitutkinnoista on saatavissa Opetushallituksen verkkosivuilta.


Kuinka kauan muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuanomusten käsittely kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa kestää?

Anomusten käsittelyssä on ruuhkahuippuna alkusyksy, jolloin kieli- ja viestintäopintojen keskukseen tulee paljon uusien opiskelijoiden hyväksilukuanomuksia. Tuolloin anomusten käsittely voi hieman hidastua olosuhteiden pakosta. Anomukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, ja käsittelyajat vaihtelevat muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.


I would like to start studying Finnish but I am not a student of the University of Turku. Can I participate in the Finnish for Foreigners Beginners' course?

Unfortunately our Finnish for Beginners courses are only intended for the degree and exchange students of the University of Turku. Therefore it is not possible to come and study only Finnish courses at the Centre for Language and Communication Studies. You would need to get admission to one of the faculties of the University first.


Asiasana:
Tagit: