in English
 
 
Julkaisujen arviointi

​Tieteellisten julkaisujen ja julkaisutoiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida mm. julkaisujen saamien viittausmäärien tai niiden sosiaalisen verkkonäkyvyyden, julkaisukanavan laadun tai julkaisumäärän perusteella. Tietoja julkaisujen saamista viittausmääristä ja esimerkiksi h-indeksistä voi hakea Web of Science- ja Scopus-viittaustietokannoista sekä Google Scholarista (Publish or Perish).

Lehtien arvioinnin välineitä ovat esim. Journal Citation Reports -tietokannasta löytyvä Impact Factor (IF) -arvo ja Julkaisufoorumi (JuFo)-taso. On hyvä muistaa, että tietokannoissa on suuria eroja eri alojen kattavuudessa, eikä mikään tietokanta kata kaikkea.

Tietoa ja ohjeita tieteellisten julkaisujen arviointiin liittyen löytyy Turun yliopiston kirjaston Tieteellisten julkaisujen arviointi -guidesta. Lisätietoja saat myös sähköpostitse tietopalvelu@utu.fi.

Kirjaston arviointi- ja metriikkapalvelut ovat melko uusi kokonaisuus, joka on vielä muotoutumassa.  Arviointi- ja metriikkapalvelut on osallistunut mm. tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometriseen analyysiin. Arviointi- ja metriikkapalveluita tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa yhä enemmän tutkimuksen ja hallinnon tarpeisiin.

Asiasana:
Tagit: