in English
 
 
Tutkimusdata

​Tutkimusdatan asianmukainen hallinta mahdollistaa datan avaamisen tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimusdatan hallinta tulisikin huomioida tutkimusprosessin alusta lähtien. Tutkimusaineistojen hallinnalla tarkoitetaan tutkimusdatan säilytystä ja siihen liittyvien kuvailevien metatietojen luomista ja tallennusta siten, että aineisto säilyy käytettävänä ja luotettavana koko sen elinkaaren ajan.

Kun tutkimusdatan avaaminen on hallittua ja suunnitelmallista, se voi johtaa uusien yhteistyökumppaneiden löytymiseen ja datan jatkokäyttöön uudesta näkökulmasta.  Datan julkaiseminen tuottaa myös viittauksia, kun sen alkuperäiset tekijät huomioidaan uusissa julkaisuissa.

Nykyisin avoimen tieteen toimintatapojen yleistyessä tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää myös muita tutkimuksen aikana kerättyjä ja syntyneitä materiaaleja, kuten tutkimusaineistoja. Opiskelijan näkökulmasta hyödynnettävissä olevat valmiit tiedot voivat esimerkiksi nopeuttaa opinnäytetyön valmistumista.

Ohjeita tutkimusdatan hallintaan, kuvailuun ja käyttöön  löydät Turun yliopiston kirjaston kokoamasta Tutkimusdata-guidesta. Lisätietoja saat myös sähköpostitse openutu@utu.fi.

Asiasana:
Tagit: