in English
 
 
Laadunhallinta

Turun yliopiston kirjaston laadunarviointi sekä toimintojen ja palvelujen kehittäminen on jatkuva prosessi. 

Kirjaston tavoitteena on tarjota osaavaa, tulevaisuutta ennakoivaa, asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista palvelua. Laadunvarmistusjärjestelmä  huolehtii osaltaan sen toteutumisesta. Toimintakäsikirja on kirjaston laadunvarmistusjärjestelmän päädokumentti.

Toimintakäsikirja kuvaa kirjaston tavan järjestää toimintonsa kustannustehokkaalla, yhtenäisellä ja laadukkaalla tavalla. Sen tavoitteena on tukea yliopiston strategisten tavoitteiden ja niitä edistävien kirjaston vision, mission ja toimintaohjeiden toteutumista. Toimintakäsikirjan tarkoitus on myös toiminnan tulosten säännöllinen arviointi ja oman toiminnan kehittäminen. Näin pyritään jatkuvasti parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta ja kaikkien edellytetään noudattavan työssään ja toiminnoissaan tässä dokumentissa kuvattuja prosesseja, työtapoja ja ohjeita.

 

Asiasana: laatu;kehittäminen;asiakaslähtöisyys;palautejärjestelmät;
Tagit:
laadunhallinta.jpg