in English
 
 
Oikeus ja kriisit

​Puheet erilaisista kriiseistä, uhkista, poikkeuksellista ja vaikeista ajoista ovat lisääntyneet Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti. Millaisia ilmentymiä kriisit ja puheet niistä ovat saaneet oikeudessa?

Euroopan pitkittyneeseen talouskriisiin liittyy vaikeita yhteiskunnallisia, poliittisia ja sosiaalisia ongelmia. Kohtaamme talouden paineita sekä kasvavia sosiaalisia ongelmia ja eriarvoistumista. Valtioiden säästötoimet ovat heijastuneet mm. koulutukseen, terveydenhuoltoon, oikeuslaitokseen ja sosiaaliturvaan. Kipeät ratkaisut ovat herättäneet runsaasti kriittisiä puheenvuoroja. Myös oikeustieteilijöitä on syytetty välttämättömiksi katsottujen muutosten estämisestä.

Oikeustieteen päivillä kysytään, millä tavoin ja missä määrin taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset kriisit näkyvät oikeudessa. Mitä muutoksia erilaisiin kriiseihin tai uhkakuviin vedoten on tapahtunut lainsäädännössä, oikeuskäytännössä ja oikeustieteessä? Ovatko muutokset horjuttaneet vakiintuneita oikeusperiaatteita? Onko poikkeustilasta tullut normaali? Miten oikeus on toiminut kriisitilanteissa, säilyttänyt legitimiteettinsä tai sen menettänyt? Miten oikeus on kriiseistä selvinnyt?  Entä synnyttääkö oikeus kriisejä? Minkälaisia kriisejä oma oikeudenalasi käsittelee?

Olemme kiinnostuneita puheenvuoroista, joissa pohditaan kriisien ja oikeuden vuorovaikutusta. Kaikki mahdolliset oikeudenalat ja näkökulmat oikeuden sisältä ja ulkopuolelta ovat tervetulleita. Myös kriiseihin liittyvät teoreettiset pohdinnat ovat tärkeitä.

Kriisejä ja oikeutta koskevat esitykset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Työ- ja sopimussuhteet kovina aikoina
 • “Pakolaiskriisi” ja turvapaikanhakijat
 • Globaalien instituutioiden muutokset
 • Velkaantuminen
 • Parisuhteet ja perheet
 • Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
 • Verkottuneen elämismaailman normit
 • Rikollisuus ja sen kontrolli
 • Perusoikeuksien rajoittaminen
 • Euroopan unionin muutokset
 • Teknologian hallinta oikeudessa

 

Asiasana:
Tagit: