in English
 
 
Hakuilmoitus

HAUN TULOKSET TOHTORIKOULUTETTAVAN TEHTÄVÄÄN 2018-2021

Tiedekunnan dekaani on päättänyt tehtävien jakamisesta seuraavasti:

UTUGS:n rahoittamat tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiset tehtävät
Pauli Kataja 1.1.2018-31.12.2021
Ekaterina Markovich 1.1.2018-31.12.2021
Samuli Melart 1.1.2018-31.12.2021
Joonas Norr 1.1.2018-30.11.2019
 
Tiedekunnan rahoittamat tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiset tehtävät
Shorena Nikoleishvili 16.2.-15.8.2018
Joonas Norr 1.-31.12.2019
Hakija ei sallinut nimensä julkaisua 1.7.2018-30.6.2022
 
Sekä UTUGS:n että tiedekunnan rahoittamien tehtävien yhteiselle varasijalistalle on  valittu seuraavat hakijat seuraavassa järjestyksessä: 
 1. Aleida Luján Pinelo
 2. Shorena Nikoleishvili
 3. Aleksi Lamberg
Varasijat ovat voimassa seuraavaan UTUGS-hakuun saakka eli 31.12.2018 asti.

 

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

Oikeustieteen tohtoriohjelma vastaa oikeustieteellisestä tohtorikoulutuksesta osana Turun yliopiston tutkijakoulua (UTUGS). Tohtoriohjelman tavoitteena on edistää Turun yliopiston strategiassa vahvistetuista tutkimuksen temaattisista painopistealueista erityisesti digitaalisia tulevaisuuksia, kulttuurista muistia ja yhteiskunnan muutosta sekä merta ja merenkulkua koskevaa tutkimusta. Ohjelmassa ovat edustettuina kaikki oikeudenalat. Ohjelma luo edellytykset myös perinteiset oppiainerajat ylittävälle monioikeustieteelliselle ja monitieteelliselle väitöskirjatutkimukselle.

Hakuaika ja mitä voi hakea

Ajanjaksolla 1.9.-20.9.2017 Oikeustieteen tohtoriohjelmasta voi hakea:

a) oikeutta suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

b) tohtorikoulutettavan määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää

Tehtävä voi alkaa aikaisintaan 1.1.2018 ja se täytetään enintään neljäksi vuodeksi. Määräajan kestossa huomioidaan hakijan tohtorin tutkintoon sisältyvän väitöskirjatyön ja jatko-opintojen vaihe.

Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti kokopäiväisen väitöstutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu opetusta enintään 5 % (80 h) kokonaistyöajasta sekä opetusta tukevia ja hallinnollisia tehtäviä. Tohtorikoulutettavan osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 2–4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1985,85 – 2475,31 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan tohtorikoulutettavan työn vaativuus arvioidaan tyypillisesti tasolle 2. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

c) molempia yllämainittuja samanaikaisesti (a ja b).

Hakukelpoisuus

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot ja oikeustieteellisen tiedekunnan valintaperusteet jatko-opintoihin:

Tohtorikoulutettavan työsopimussuhteista tehtävää voivat hakea:

a) Tohtorikoulutettavat, joilla on jo aktiivinen tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet neljän vuoden täysipäiväistä rahoitusta tohtorintutkinnon suorittamista varten.

b) Henkilöt, joilla ei ole vielä myönnetty tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, mutta jotka sopivat tohtoriohjelman profiiliin ja täyttävät tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat kelpoisuusehdot. Koska tohtorintutkinnon opinto-oikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan tehtävän vastaanottamiselle, henkilön tulee hakea tässä haussa myös opinto-oikeutta tohtorintutkintoon Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Tohtorikoulutettavan tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto suomalaisesta yliopistosta.

Turun yliopiston johtosäännön 39 § mukaan tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Hakeminen

Tohtorikoulutettavan tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake liitteineen Turun yliopiston tutkijankoulutuspaikkojen sähköisessä hakujärjestelmässä määräaikaan mennessä. Vaaditut hakuasiakirjat on lueteltu tämän hakuilmoituksen lopussa. Hakijoiden mahdollisista haastatteluista tiedotetaan erikseen.
 
Hakijan on etsittävä väitöstutkimukselleen ohjaaja ennen jatko-opinto-oikeushakemuksen jättämistä . Hakijan on itse otettava yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan ja sovittava ohjauksesta. Hakijan kannattaa tutustua tiedekunnan opetushenkilökunnan tutkimusprofiileihin ja miettiä, sopiiko oma suunnitelma jonkun opetushenkilökuntaan kuuluvan tutkimusprofiiliin riittävästi. Tiedekunnan henkilökunnan yhteystiedot löytyvät tiedekunnan kotisivulta
 
Hakemus ja liitteet laaditaan suomeksi tai englanniksi. Hakuasiakirjoja ei palauteta.
 
Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan osoitteessa http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/hakujulistukset/Sivut/home.aspx. Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 1.9.2017 ja sulkeutuu 20.9.2017 klo 23.59, eikä hakemuksen lähettäminen järjestelmässä ole enää sen jälkeen mahdollista.

Hakemusten arviointi

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi yleisen hakukelpoisuuden kriteerit täyttävät hakemukset. Tohtoriohjelman johtoryhmä voi kutsua ansioituneimmat tohtorikoulutettavan työsopimussuhteisen tehtävän hakijat haastatteluun. Haastatteluun kutsuttavilta voidaan edellyttää erillinen tekstinäyte, josta annetaan ohjeet haastattelukutsun yhteydessä.

Tohtorikoulutettavan työsopimussuhteisen tehtävän valinnan keskeisinä kriteereinä ovat:

 1. Hakijan jatkokoulutuskelpoisuus (mm. opintomenestys, mahdolliset tieteelliset ansiot, opintojen ja tutkimuksen tähänastinen etenemisnopeus)
 2. Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus

Valinnassa otetaan huomioon valintakriteerit kokonaisuutena, sillä hakijat voivat olla hyvin eri vaiheissa väitöskirjaprosessiaan. Hakijan muu väitöskirjatyöhön saama rahoitus huomioidaan tohtorikoulutettavan tehtävän pituutta määritettäessä.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntämisessä huomioidaan yllä mainittujen arviointiperusteiden lisäksi hakijan kelpoisuusehtojen täyttyminen sekä oikeustieteellisen tiedekunnan jatko-opintojen valintaperusteissa mainitut valintakriteerit. Hakijan tulee osoittaa vähintään yksi suostumuksensa antanut ja tiedekunnan pätevyysvaatimukset täyttävä ohjaaja väitöstutkimukselleen. Lisäksi hakijan tutkimusaiheen tulee sopia tohtoriohjelman profiiliin.

Valintapäätökset

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee tohtorikoulutettavien valinnasta esityksen oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka päättää tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä hakijalle ja/tai hakijan ottamisesta tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiseen tehtävään. Tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiseen tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan oikeustieteellisen tiedekunnan www-sivulla marraskuun 2017 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Opiskeluoikeuden saaneiden opiskeluoikeus alkaa 1.1.2018.

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.12.2017 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.

Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua oikeustieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Lisätietoja tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Marja Anderssonilta (oik-tutkimus@utu.fi, 02 333 5535).

HAKUASIAKIRJOJEN KUVAUS

Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköiseen hakemukseensa hakulomakkeen täyttöä koskevan ohjeen mukaisesti.
 
a) Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisestä tiedekunnasta hakevat
 1. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma tiedekunnan antaman ohjeen mukaan. Ohjeissa annettua enimmäispituutta ei tule ylittää.
 2. Ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan 
 3. Vapaamuotoinen selvitys henkilöstä tai henkilöistä, jotka ovat suostuneet väitöskirjan ohjaajiksi
 4. Ohjaussuunnitelma 
 5. Jatko-opintosuunnitelma 
 6. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista
  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aikaisemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haetaan.
  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon suoritusoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.
  Niiden ulkomailla pohjatutkintonsa suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Siihen saakka opiskeluoikeus on ehdollinen.
 7. Mahdollinen kopio kielitestituloksesta. Katso tarkemmat oikeustieteen tohtoriohjelman kielitaitoa koskevat vaatimukset ja ohjeet kielitaidon osoittamisesta.  
b) Palkallista tohtorikoulutettavan tehtävää hakevat
 1. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
 2. Ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
 3. Julkaisuluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
c) Sekä palkallista tehtävää että tutkinnon suoritusoikeutta hakevat
Kaikki kohdissa a) ja b) luetellut liitteet.
 
Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja

Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Marja Andersson (oik-tutkimus@utu.fi, 02 333 5535).  

Asiasana:
Tagit: