in English
 
 
Ammatillinen jatkokoulutus

​Lääketieteellinen tiedekunta järjestää ammatillista jatkokoulutusta lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatintutkinnon suorittaneille. Ammatillista jatkokoulutusta ovat erikoislääkärikoulutus (50 erikoisalalla) ja erikoishammaslääkärikoulutus (5 erikoisalalla), sekä yleislääketieteen erityiskoulutus. Näiden lisäksi laillistettu erikoislääkäri voi hakea suorittamaan 2-vuotista lisäkoulutusohjelmaa (36 eri koulutusohjelmaa).

Lääketieteellisessä tiedekunnassa valmistuu vuosittain 90-100 erikoislääkärin ja 3-10 erikoishammaslääkärin koulutusta. Lisäkoulutusohjelman suorittajia on vuosittain keskimäärin 10.

Ammatillinen jatkokoulutus on opiskelijalle maksutonta.

AJANKOHTAISTA

  • Vuoden 2018 erikoislääkärikouluttajapalkinto myönnettiin gastrokirurgian erikoislääkäri Risto Gullichsenille

  • Jos haet erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen opinto-oikeutta ilmoittautumismenettelyn kautta, opinto-oikeushakemus liitteineen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu vuoden 2018 puolella. Hakemus tulee toimittaa tiedekunnan opintohallintoon 31.12.2018 klo 16:00 mennessä. Suosittelemme hoitamaan asian kuntoon jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Ammatillisen jatkokoulutuksen toimisto on suljettuna jouluviikon 22.-30.12.
  • Infotilaisuus uudesta valintamenettelystä ja sähköiseen tenttiin siirtymisestä järjestetään keskiviikkona 12.12. klo 14:00-15 Osmo Järvi -salissa, Medisiina C -rakennuksen 1. kerros. Erikoistuvat, kouluttajat ja vastuuhenkilöt: tervetuloa paikalle kuuntelemaan ja kysymään!
  • Lääketieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi ammatilliseen jatkokoulutukseen tarkoitetun matka-apurahan/matkakulukorvauksen 1.1. – 31.8.2019 välisenä aikana tehtäviä matkoja varten. Matka-apurahaa/matkakulukorvausta haetaan sähköisesti. Hakuaika on 15.10. – 19.11.2018. Lisätietoja apurahan hakemisesta ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta.
  • TYKS-erva-alueen vastuukouluttajien keskustelu- ja intormaatiotilaisuus järjestetään maanantaina 8.4.2019 klo 15-17 Risto Lahesmaa -salissa, T-sairaalassa. Katso edellisten vuosien ohjelmat.
  • Erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa siirrytään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään Examia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa (yhteensä 27 korkeakoulussa). Sähköistä tenttimistä pilotoidaan 4.12.2018 kolmella eri erikoisalalla: työterveyshuolto, neurokirurgia sekä korva-, nenä- kurkkutaudit. Lisätietoja Valtakunnallinen kuulustelu -välilehdellä.
  • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus on uudistumassa. Tavoitteet on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön alaisen koordinaatiojaoston laatimassa valtakunnallisessa toimenpideohjelmassa
  • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen haku- ja valintamenettelyn malli on nyt valmis. Alla tiedotteet erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelyn suunnittelun etenemisestä:

 

Asiasana:
Tagit: