in English
 
 
Erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutusohjelmaa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (A 56/2015)  ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Oikeudet ja luvan myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä  annetun lain muuttamisesta (1355/2014) nojalla.
Opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan/terveyskeskukseen sidottu

Koulutuksen tavoitteet

Erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää hammaslääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet alansa erikoishammaslääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoishammaslääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Koulutukseen tulee antaa erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että hammaslääkäri perehtyy terveydenhuollon suunnitteluun, hallintoon ja johtamiseen osallistumalla moniammatilliseen johtamiskoulutukseen.

Ajankohtaista

Uusi erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-opas lukuvuosille 2017-2019 on julkaistu ja se astui voimaan 1.8.2017.

  • Keskustelu- ja informaatiotilaisuus vastuukouluttajille 9.4.2018 klo 15-17 Risto Lahesmaa -sali, tilaisuuden ohjelma

  • Keskustelu- ja informaatiotilaisuus vastuukouluttajille 3.4.2017 klo 15-17 Risto Lahesmaa -sali, tilaisuuden ohjelma

  • Vuoden 2016 erikoishammaslääkärikouluttaja -palkinto myönnettiin dosentti, erikoishammaslääkäri Juhani Laineelle

  • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön hallintovastuulle
  • Uusi asetus (56/2015) erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta  astui voimaan 1.2.2015, jonka jälkeen yliopistoissa kirjoitetaan tutkintotodistusten sijaan todistus koulutusohjelman suorittamisesta.
    Valvira laillistaa kuten ennenkin valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit. Koulutuksen sisältö pysyy ennallaan.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014)
Myös opinto-oikeuden haku pysyy toistaiseksi ennallaan.
Mahdollista valintaperusteisuutta ja sen toteuttamista työstetään valtakunnallisella tasolla.
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätiedot

 
​Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila
kirsi.puomila(at)utu.fi
puh. 029 450 2081
Erikoishammaslääkärikoulutuksen todistukset
 
​Koulutuspäällikkö Soile Salonen
soile.salonen(at)utu.fi,
puh. 050 313 6083
 
 

 Sivut