in English
 
 
Erikoishammaslääkärikoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen
Säädökset ja koulutusta koskevat päätökset
Opinto-oppaat
Koulutuspaikat
Ohjeita erikoistuvalle
Erikoisalakohtainen teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
Moniammatilliset johtamisopinnot
Valtakunnallinen kuulustelu
Valmistuminen
Lomakkeet
Yhteystiedot
Usein kysytyt kysymykset


Erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää hammaslääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet alansa erikoishammaslääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoishammaslääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Koulutuksen tulee antaa erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että hammaslääkäri perehtyy terveydenhuollon suunnitteluun, hallintoon ja johtamiseen osallistumalla moniammatilliseen johtamiskoulutukseen.

Asiasana:
Tagit: