in English
 
 
Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja laillistuksen jälkeen lääkärit saavat oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia yleislääkärinä sosiaaliturvajärjestelmän piirissä muussa EU- /ETA -maassa kuin Suomessa. 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetulla lailla 1355/2014 ja asetuksella 56/2015.

 
YEK -vaiheen opinto-oikeutta haetaan erillisellä lomakkeella. 

Henkilöllisyyden todentaminen
Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (312/2011) 40 §:n mukaan yliopisto ilmoittaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaneiden tiedot Valviraan. Ilmoituksen on sisällettävä tieto koulutuksen suorittaneen lääkärin nimestä, henkilötunnuksesta ja suoritetuista opinnoista. Valvira antaa tarvittaessa laillistustodistuksen tästä koulutusvaiheesta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään erillinen merkintä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). 
Valvira edellyttää yliopistoja tarkistamaan  yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavan henkilöllisyyden. Henkilöllisyyden tarkistamisella varmistetaan henkilön luotettava tunnistaminen ja rekisteröitävän ja rekisteröintitiedon  eheä yhteys. Koulutusta suorittavan tulee todentaa henkilöllisyytensä yliopistolle. Sen voi tehdä jo hakiessa opinto-oikeutta tai viimeistään siinä vaiheessa kun hakee todistusta koulutuksen suorittamisesta. Henkilöllisyyden todentamisen voi tehdä myös missä vaiheessa tahansa koulutusta.
Mikäli lääkäri on valmistunut Turun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi, on henkilöllisyys tarkistettu valintakokeen yhteydessä eikä sitä tarvitse todentaa uudelleen.
 

Kurssit

Yleislääketieteen oppiaine järjestää vuosittain Kelan  kanssa kaksi koulutuspäivää, joihin osallistuminen voidaan lukea hyväksi  yleislääketieteen erityiskoulutuksessa vaadittavaan teoreettiseen koulutukseen (16 tuntia).

Lisäksi yleislääketieteen oppiaine on järjestänyt yhdessä Medimercin kanssa vuosina 2012-2016 YEK-koulutuksen aiheena Juridiikka lääkärin työssä.
Suoritukset löytyvät Nettiopsusta.

Ajanjaksolla 2012-2016 suoritetusta kolmesta eri sisältöisestä YEK -teoriakoulutuksesta (Sairausvakuutus, Sosiaalivakuutus, Juridiikka lääkärin työssä) hyväksytään 1 opintopiste moniammatillisen johtamiskoulutuksen teoriaopintoihin.

Moodle-pohjaisten koulutuspäivien aineisto toimitetaan kurssille osallistuneille
Moodlen välityksellä.

Ajankohtaista

Kevään 2018 koulutukset
 
"Sosiaalivakuutus" torstai 15.3.2018, klo 9-15
ICT -talo Beta -sali, Joukahaisenkatu 3-5

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.
Verkkotyöskentely Moodle -opiskeluympäristössä alkaa 12.2.2018. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien.

Lähiopetuspäivänä torstaina 15.3.2018 käydään asiantuntijoiden johdolla epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä sunnuntaina 4.2.2018.


 
 
Syksyn 2017 koulutukset

 "Sairausvakuutus" keskiviikko 22.11.2017, klo 9-15
ICT-talo, Lambda -sali, Joukahaisenkatu 3-5

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti sairausvakuutukseen liittyviä asioita mm.
 matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa, työkykyä sekä kansainväliseen terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.
 

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa sairausvakuutukseen liittyviä asioita. 

Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina  22.10.2017. ILMOITTAUTUMISLINKKI

Verkkotyöskentely Moodle-opiskeluympäristössä alkaa 30.10.2017. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien. 

Lähiopetuspäivä keskiviikkona  22.11.2017 klo 9-15, Lambda -sali, ICT -talo, Joukahaisenkatu 3.5. Lähiopetuspäivänä käydään asiantuntijoiden johdolla epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä.  


Kevään 2017 koulutukset 

"Miten tuen pärjäämistä työssä ja kotona" -lähiopetuspäivä    tiistaina 21.3.2017 klo 9-15

 ICT -talo, Beta-sali, Joukahaisenkatu 3-5

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.
Verkkotyöskentely Moodle -opiskeluympäristössä alkaa 27.2.2017. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien.

Lähiopetuspäivänä keskiviikkona 21.3.2017 käydään asiantuntijoiden johdolla epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä sunnuntaina 19.2.2017.


Syksyn 2016 koulutukset

 "Sairausvakuutus" -lähiopetuspäivä keskiviikkona 30.11.2016,
klo 9-15
ICT -talo, Beta-sali, Joukahaisenkatu 3-5 

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti sairausvakuutukseen liittyviä asioita mm. matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa, työkykyä sekä kansainväliseen terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. 

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa sairausvakuutukseen liittyviä asioita.

Verkkotyöskentely Moodle-opiskeluympäristössä alkaa 7.11.2016. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien. 
Lähiopetuspäivänä 30.11.2016 käydään asiantuntijoiden johdolla epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä.

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ 30.10.2016. Ilmoittautumisaika on päättynyt!

Kevään 2016 koulutukset

 "Juridiikka lääkärin työssä", 27.4.2016, klo 8.30-16
ICT-talo, Alpha-sali, Joukahaisenkatu 3-5

Koulutuspäivän ohjelma
Ilmoittautumislinkki
viimeinen ilmoittautumispäivä 11.4.2016
Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä, varaa aikaa siihen vastaamiseen ilmoittautumisen yhteydessä


"Miten tuen pärjäämistä työssä ja kotona",  17.2.2016, klo 9-15, Dentalia, Arje Scheinin -sali (Lemminkäisenkatu 2, 2. krs.)

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita.
Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.
Verkkotyöskentely Moodle -opiskeluympäristössä alkaa 20.1.2016. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien.
Lähiopetuspäivänä keskiviikkona 17.2.2016 käydään asiantuntijoiden johdolla epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä.
Ilmoittautumisaika on päättynyt!


Syksyn 2015 koulutukset

"Sairausvakuutus", 2.12.2015,  klo 9-15, T-sairaala, Risto Lahesmaa -sali

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti sairausvakuutukseen liittyviä asioita mm. matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa, työkykyä sekä kansainväliseen terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa sairausvakuutukseen liittyviä asioita.

Ilmoittautumisaika on päättynyt!

Verkkotyöskentely Moodle-opiskeluympäristössä alkaa 9.11.2015. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien.

Lähiopetuspäivä keskiviikkona  2.12.2015 klo 9-15, Risto Lahesmaa -sali, T-sairaala, Hämeentie 11, Turku. Lähiopetuspäivänä käydään asiantuntijoiden johdolla epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä.  


Asiasana:
Tagit:
 

 Sivut

 

Opinto-opas 2017-2019

Opinto-opas 2015-2017

YEK-opas 2017-2019

Valtakunnallinen tk-koulutuksen lokikirja

NLY:n opas nuorelle lääkärille

Lomakkeet

Koulutusterveyskeskukset

Koulutusterveyskeskukset, valtakunnallinen luettelo

 

Lisätietoja:
Kliininen opettaja Merja Ellilä, merell(at)utu.fi,
puh. (02) 333 8427

Opintosihteeri Riitta Paju, riitta.paju(at)utu.fi,
puh. 050 313 5216


Opinto-oikeushakemukset ja todistushakemukset:
Toimitetaan opintosihteeri
Riitta Pajulle, käyntiosoite:
Kiinamyllynkatu 10, Medisiina C7