in English
 
 
Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on (Asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013), että sen suorittanut on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

 2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

 3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

 4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

 5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tieteellistä jatkokoulutusta Turun yliopistossa säätelee

 1. Yliopistolaki (228/2009)
 2. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013
 3. Valtioneuvoston asetus  yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
 4. Turun yliopiston johtosääntö (intranet)
 5. Turun yliopiston opintojohtosääntö (intranet)
 6. Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon opinto-oppaat
 7. Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) ohjeistukset (intranet)

Tohtorintutkinto on korkein yliopistollinen tutkinto, joka pätevöittää ennen
kaikkea tutkijan tehtäviin.

Asiasana:
Tagit: