in English
 
 
Tutkinnon täydentäminen ja erilliset opinnot

Yleistä

Täydennysopintoihin ilmoittaudutaan opiskelijapalveluissa. Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy opiskelijapalveluiden www-sivuilta. Erillisiin opintoihin on erillinen hakemuslomake, johon linkki löytyy oikealta valikosta.

Täydennysopintoja ja erillisiä opintoja suorittamalla ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot suoritetaan osallistumalla tutkinto-opiskelijoiden kanssa samaan opetukseen. Tutkinnon täydentämisellä ei tarkoiteta tässä tapauksessa ammatillista täydennyskoulutusta, josta löytää tarkemmin tietoja täältä.

Jokaiseen opintojaksoon ja laajempaan kokonaisuuteen otetaan sisään vain rajoitettu määrä opiskelijoita. Pääsääntöisesti opinto-oikeus kestää yhden lukuvuoden.

Tarkemmat kuvaukset ja hakuperusteet suoritettavista opintojaksoista ja kokonaisuuksista löytyy opinto-oppaasta.

Yksittäiset opintojaksot ja laajemmat kokonaisuudet

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi täydentävinä tai erillisinä opintoina suorittaa yksittäisiä opintojaksoja seuraavista oppiaineista:

 • Bakteerioppi, immunologia ja virusoppi
 • Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
 • Fysiologia
 • Psykiatria
 • Solubiologia ja anatomia

Lisäksi seuraavista opintokokonaisuuksista voi suorittaa laajemman kokonaisuuden

 • Farmakologia, lääkekehitys ja terapia (13 op)
 • Lääketieteellinen biokemia, molekyylibiologia ja molekyylilääketiede (16 op)
 • Neurologia (13 op) Huom! Vain TY:n ja ÅA: n psykologian opiskelijoille
 • Patologia (tautioppi) 1-13 op

Hoitotiede

Hoitotieteestä voi suorittaa täydentävinä tai erillisopintoina hoitotieteen didaktiikan opintoja (35–45 op). Opiskelijoita otetaan vuosittain enintään kolme. Hakijalta edellytetään terveystieteiden maisterin/terveydenhuollon kandidaatin tutkintoa. Lisäksi valitulta edellytetään kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista.

Bimedical Imaging -sivuainekokonaisuus

Biomedical Imaging -sivuainekokonaisuutta (30 ECTS) voi suorittaa myös täydentävinä tai erillisinä opintoina. Biomedical Imaging Science - opintokokonaisuudella on oma www-sivunsa ja oma hakulomake.

Vuosittain kokonaisuuteen valitaan kuusi opiskelijaa, joilla on sopiva opiskelutausta (esim. bioteknologia, informaatioteknologia, bioinformatiikka). 

Opintokokonaisuuteen kuuluu:

 • ANAT5101 Physical Basis of Medical Imaging, 4 ECTS
 • ANAT5103 Biomedical Instrumentation, 5 ECTS
 • ANAT5105 Fluorescence in Bioanalytical Research, 4 ECTS (ei biotekniikan DI opiskelijoille)
 • BIMA2101 Digital Image Processing, 5 ECTS
 • BIMA2104 Nanoscopic Imaging in Biomedical Research, 2 ECTS
 • ÅA_1903 Introduction to Biophysics, 5 ECTS
 • ÅA_0432 Bioimaging and Microscopy, 5 ECTS


Asiasana:
Tagit: