in English
 
 
Sivuaineopinnot muiden tiedekuntien opiskelijoille

Yksittäiset opintojaksot ja laajemmat kokonaisuudet

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi sivuaineopintoina suorittaa yksittäisiä opintojaksoja seuraavista oppiaineista:

 • Bakteerioppi, immunologia ja virusoppi
 • Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
 • Fysiologia
 • Psykiatria
 • Solubiologia ja anatomia

Lisäksi seuraavista opintokokonaisuuksista voi suorittaa laajemman kokonaisuuden

 • Farmakologia, lääkekehitys ja terapia (13 op)
 • Lääketieteellinen biokemia, molekyylibiologia ja molekyylilääketiede (16 op)
 • Neurologia (13 op) Huom! Vain TY:n ja ÅA: n psykologian opiskelijoille
 • Patologia (tautioppi) 1-13 op

Biolääketiede

Biolääketieteestä voi suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot, mitkä kootaan biolääketieteen alan sivuaineopintotarjonnasta.  

Hoitotiede

Hoitotieteessä voi sivuaineena suorittaa hoitotieteen perusopinnot 25 op ja hoitotieteen aineopinnot 35 op.  Perusopintoihin otetaan vuosittain opiskelijoita enintään viisi. Suoritettuaan hoitotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi jatkaa hoitotieteen aineopintoja sivuaineopintoinaan. Opiskelemaan otetaan vuosittain enintään viisi opiskelijaa.

Biomedical Imaging -sivuainekokonaisuus (30 ECTS)

Biomedical Imaging Science - opintokokonaisuudella on oma www-sivunsa ja oma hakulomake. Vuosittain kokonaisuuteen valitaan kuusi opiskelijaa, joilla on sopiva opiskelutausta (esim. bioteknologia, informaatioteknologia, bioinformatiikka). 
 
Opintokokonaisuuteen kuuluu:
 • ANAT5101 Physical Basis of Medical Imaging, 4 ECTS
 • ANAT5103 Biomedical Instrumentation, 5 ECTS
 • ANAT5105 Fluorescence in Bioanalytical Research, 4 ECTS (ei biotekniikan DI opiskelijoille)
 • BIMA2101 Digital Image Processing, 5 ECTS
 • BIMA2104 Nanoscopic Imaging in Biomedical Research, 2 ECTS
 • ÅA_1903 Introduction to Biophysics, 5 ECTS
 • ÅA_0432 Bioimaging and Microscopy, 5 ECTS

Monitieteinen Asklepios-ohjelma (15 OP)

Asklepios -ohjelma on monitieteinen 15 op:n laajuinen opintokokonaisuus, jonka päätavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Ohjelman opetus on suunnattu humanistisen, lääketieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Neuroscience study program (25 ECTS)

Turku Brain and Mind Center tarjoaa mahdollisuuden opiskella Neuroscience study program -opintoja. Kokonaisuudesta on mahdollisuus saada 25 op.

Opintokokonaisuuteen kuuluu:

 • NEUR1000 Invitation to Neuroscience, 5 ECTS
 • PSYK3517 A.2.3. COGNITIVE NEUROSCIENCE, 5 ECTS
 • NEUR1001 Neurology for Neuroscientists, 5 ECTS
 • PSKT2005 Psychiatry, 5 ECTS
 • FARM1000 Neuropharmacology, 5 ECTS
Asiasana:
Tagit: