in English
 
 
Hakujulistus

​Asklepios-ohjelma 2018-2019/2019-2020 

Asklepios on monitieteinen opintokokonaisuus, jossa tutustutaan muun muassa kulttuurisen terveystutkimuksen, lääketieteen antropologian ja hoitotieteen näkökulmasta erilaisiin tieto- ja tiedekäsityksiin, taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä terveyden, terveydenhoidon ja ympäristön suhteisiin. Lisäksi opintokokonaisuudessa käsitellään median merkitystä terveyskäsityksille ja -käyttäytymiselle, monikulttuurisuutta terveydenhoidossa sekä digitaalista kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Opintokokonaisuuden kursseja voi suorittaa yksittäin tai kokonaisuutena. Kokonaisuusmerkinnän saadakseen on suoritettava kaikki kurssit, mutta kurssien laajuudessa on valinnan varaa, jolloin kokonaisuuden laajuudesta tulee oman valinnan mukaan 17–27 opintopistettä.


Opintojaksot:

  • Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen, 2 op
  • Taide, terveys ja hyvinvointi, 3-5 op
  • Ympäristö ja terveys, 3-5 op
  • Mediakulttuuri ja terveys, 3-5 op
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi, 3-5 op

  • Digitaalinen kulttuuri ja terveys, 3-5 op

 

Hakeminen ja valinta opintokokonaisuuteen

Hakuaika: Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on 5.8.2019 - 2.9.2019.
 
Hakutapa: Kirjoita vapaamuotoinen hakemus sähköiselle hakulomakkeelle, joka löytyy tämän sivun oikeasta ylänurkasta. Hakemuksessa tulee ilmetä mm. pääaineesi ja opintojesi vaihe. Lisäksi hakemuksessa on vapaamuotoinen "motivaatiokirje"-kenttä.
 
Valinnat: Valinnoista ilmoitetaan hakeneille sähköpostitse. Asklepios-ohjelmaan valitaan opiskelijoita lääketieteellisestä, humanistisesta, kasvatustieteellisestä ja yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta yhteensä 30.
 
Ota yhteyttä: Asklepios-ohjelmaan liittyvät kysymykset voi osoittaa Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön johtoryhmän puheenjohtajalle Päivi Lappalaiselle (pailappa@utu.fi) tai humanistisen tiedekunnan Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen koordinaattorille Kai Miikkulaiselle (kaimii@utu.fi).
Asiasana:
Tagit: