in English
 
 
Suorittaminen
Lukuvuodesta 2018-2019 alkaen ohjelma jakautuu kuuteen eri opintojaksoon, jotka ovat pääsääntöisesti suoritettavissa kolmen tai viiden op:n laajuisina.

Kursseihin kuuluu luentoseminaari, itsenäistä työskentelyä sekä seminaari, jossa kurssin teemoista keskustellaan. Luentoseminaariin osallistuttuaan opiskelijat kirjoittavat 4-5 sivun esseen luennolla käsiteltyjen teemojen ja kurssin kirjallisuuden pohjalta. Seminaareissa opiskelijat keskustelevat esseistä ja kurssin teemoista pienryhmissä. Seminaarit voi suorittaa myös verkossa. Kurssien laajempaan suoritukseen liittyy erillinen tentti.
 

Opintojaksot 2018-2019/2019-2020

ASKI0010: Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen, 2 op

ASKI0011: Taide, terveys ja hyvinvointi, 3-5 op

ASKI0012:  Ympäristö ja terveys, 3-5 op

ASKI0013:  Mediakulttuuri ja terveys, 3-5 op

ASKI0014: Monikulttuurinen terveys ja hyvinvointi,  3-5 op

ASKI0015: Digitaalinen kulttuuri ja terveys,  3-5 op

Tarkemmat kurssitiedot opinto-oppaassa.


Yksittäisten opintojaksojen suorittaminen

Asklepios-opintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa myös erikseen. Tällöin opiskelijan kannattaa selvittää mahdollinen korvaavuus omassa pääaineessa tai muussa sivuaineessa kyseisen oppiaineen opetushenkilökunnan kanssa.

Kuhunkin opintojaksoon otetaan kokonaisuutta suorittavien lisäksi kymmenen (10) muuta opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen opinto-oppaassa ilmoitettuna aikoina (NettiOpsussa). Opetusohjelman aloittavalle johdatus-kurssille voivat tulla kaikki kiinnostuneet. Sille ei ole erikseen ennakkoilmoittautumista.

Asiasana:
Tagit: