in English
 
 
Asklepios-ohjelma

Tavoitteet

Asklepios-ohjelma on monitieteinen 17-27 op:n laajuinen opintokokonaisuus, jonka päätavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen.

Ohjelman peruslähtökohtana on lisätä humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, lääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan välistä vuorovaikutusta siten, että opiskelijat saavat terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta monipuolisen ja kattavan kuvan. Ohjelmassa tuetaan tieteenalarajat ylittävän vuorovaikutuksen syntymistä ja eri tiedekunnista tulevien opettajien ja opiskelijoiden kohtaamista. Vuorovaikutus on avaintekijänä myös opintokokonaisuuden opetusmuotojen käytännön toteuttamisessa.

Ohjelman teema

Asklepios-ohjelmalla on ollut erilaisia vaihtuvia teemoja. Tulevana lukuvuotena keskitytään erityisesti kulttuurin ja terveyden tutkimukseen. Aiempien vuosien teemoja ovat olleet mm. "monikulttuurisuus ja eriarvoisuus" sekä "mieli, kulttuuri ja hyvinvointi".

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Ohjelman opetus on suunnattu humanistisen, lääketieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Ohjelma sopii alku- ja keskivaiheen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, eriarvoisuuden, terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kysymyksistä. Ohjelma tarjoaa hyödyllisiä suuntaviivoja erityisesti niille opiskelijoille, jotka harkitsevat tekevänsä opinnäytetyön edellä mainituista aihepiireistä.

Haku Asklepios-ohjelmaan lukuvuodeksi 2019-2020 käynnistyy elokuussa 2019. Lue tarkemmat hakuohjeet Hakujulistus-sivulta.

Ohjausryhmä

Hallinnollisesti Asklepios-ohjelma sijaitsee humanistisessa tiedekunnassa, ja sitä koordinoidaan Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä käsin. Ohjelman opetuksesta vastaa Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön johtoryhmä. Opetusta suunnitellaan ohjausryhmässä, johon kuuluu jäseniä Asklepioksessa mukana olevista tiedekunnista.
  
Yleisissä, opintokokonaisuuteen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen koordinaattoriin Kai Miikkulaiseen (kaimii(at)utu.fi). Opintojen rekisteröinnistä huolehtivat kirjallisuusaineiden opintosihteerit (kirjallisuus-toimisto(at)utu.fi).

Mistä Asklepios-ohjelma on saanut nimensä?

Asklepios oli kreikkalainen lääkintätaidon ja parantamisen jumala. Asklepiosta palvottiin yli 300 temppelissä, joiden yhteydessä oli usein myös sairaala. Asklepioksen käärmesauva on yleismaailmallinen lääketieteen, lääkärien ja apteekkarien tunnus.
 
Asklepios-ohjelma on valittu Turun yliopiston vuoden opintojaksoksi 2006.
Asiasana:
Tagit: