in English
 
 
Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa

​Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opinto-oikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista tavoista.

Huom! Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan vastuulla.

Kielitestin tulos on voimassa testin järjestäjän ilmoittamaan erääntymispäivään asti. Jos erääntymispäivää ei ole ilmoitettu, kielitestin tulos on voimassa korkeintaan neljä (4) vuotta.

Hakija liittää hakemukseensa kopion kielitestituloksesta.

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 • IELTS-testi: 6,5 ei yhtään yksittäistä alle 6.0,
 • TOEFL-testi 575 (paper-based test) /92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 20, Turun yliopiston koodi TOEFL testituloksen raportoimista varten on 9701,
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency inEnglish (CPE) (arvosana "C" tai korkeampi),
 • Pearson Test of English, Academic (PTE A): 62, ei yhtään yksittäistä alle 54,
 • Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taitotasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella.

Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija

 • on suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot
  1. yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa,
  2. yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista,
  3. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä.
 • on suorittanut perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suomen kielellä
 • on suorittanut toisen asteen tutkinnon englannin kielellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Uudessa-Seelannissa. Tällöin toisen asteen tutkinnon tutkintotodistus tulee liittää hakemuksen liitteeksi.
Asiasana:
Tagit:
 

 in English