in English
 
 
Opetuksen ja oppimisen tukipalvelut
Lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii joka vuosi noin 85 opiskelijatuutoria, jotka pienryhmäohjauksen ja monimuotoisen sosiaalisen ohjelman avulla perehdyttävät uudet opiskelijat heti ensimmäisestä päivästä alkaen opiskelun arkeen, käytännön asioiden hoitamiseen, yliopistoyhteisössä toimimiseen, opiskelijajärjestöihin, fyysiseen opiskeluympäristöön sekä opetushenkilökunnan kanssa asioimiseen.
Toiminnan kesto on yleensä muutamia kuukausia, ja mentorointi toimii tämän jälkeen luontevana jatkumona opiskelijatuutoritoiminnalle.

Tiedekunnassa on aloitettu mentorointitoiminta (ent. opettajatuutorointi) syksyllä 2003 tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikön ohjauksessa. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista ja asenteellista kasvua sekä tukea opintojen suunnittelua ja oppimista. Toimintaan liittyen kehitetään myös opiskelijoiden HOPS:ia ja portfolio-oppimista. Mentoroinnin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Turun yliopiston oppimistutkimuksen opintopsykologin kanssa.

Opetuksen suunnittelun tueksi tiedekunnassa kerätään sähköistä palautetta. Sähköinen palautejärjestelmä on yksi osa opetuksen laadunhallintatyötä.

Peruskoulutuksen keskeinen toimielin on tutkinnon suunnittelutoimikunta, jonka tehtävänä on peruskoulutuksen opintojen suunnittelu ja kehittäminen ja koordinointi sekä vuotuinen opetussuunnitelman valmistelu. TST koostuu opettajista ja opiskelijoista.​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoa