in English
 
 
Kieli- ja viestintäopinnot

Vieraissa kielissä on tarkoitus saavuttaa sellainen kielitaito, joka mahdollistaa kaksikielisenä viranomaisena toimimisen Suomessa, oman alan kehityksen seuraamisen sekä toimimisen kansainvälisessä ympäristössä. Koulusivistyskielen kielenhallinta annetaan opinnäytteen yhteydessä kypsyysnäytteellä. Opetuksesta vastaavat tiedekunnan omat ja kielikeskuksen opettajat.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentti.

Kieliopintojen mahdollisesta korvaavuudesta aiemman tutkinnon perusteella tekee päätöksen kielikeskus kuultuaan tiedekuntaa. Kielikeskus voi antaa korvaavuuksia vain sen oman opetussuunnitelman mukaisista suomen, ruotsin ja vieraiden kielten opintojaksoista. 

Lisätietoja kielikeskuksen tarjoamasta kielten opetuksesta täällä.

Asiasana:
Tagit: