in English
 
 
Opintoajan rajaus
Opiskeluoikeuden päättymistä koskevan sähköpostin saanut lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelija (LL, HLL, Ttk/TtM, LuK, FM) voi hakea lisäaikaa, jos hän hyväksyttää viimeistään 1.1.-31.3. välisenä aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tiedekunnassa. Lisäaikaa voi saada maksimissaan kaksi lukuvuotta kerrallaan. 
  • LL- ja HLL -tutkinnon opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä lääketieteen ja hammaslääketieteen opintoneuvojaan (opo-laak@utu.fi, opo-hammas@utu.fi), ja laatia opintojen poikkeavan etenemissuunnitelman seuraavalle kahdelle lukuvuodelle varadekaanin hyväksyttäväksi. Jos opiskelijalla on jo voimassa oleva etenemissuunnitelma, hänen ei tarvitse tehdä uutta suunnitelmaa, mutta hänen tulee ottaa yhteyttä opintopäällikkö Henriikka Salmiseen  asian tarkistamiseksi.
  • TtK/TtM-tutkinnoissa on käytössä sähköinen HOPS (https://nettiopsu.utu.fi/hops). HOPS-suunnitelman laatimista varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä hoitotieteen laitoksen opintoneuvojaan (opo-hoitotiede@utu.fi).
  • Biolääketieteen koulutusohjelmassa tutkintoa suorittavien tulee ottaa yhteyttä opintoneuvojaan opo-biolaak@utu.fi HOPS-suunnitelman laatimiseksi.
 
Asiasana:
Tagit: