in English
 
 
Passiivirekisteri
Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos tutkinnon opinto-oikeus on alkanut vähintään 10 lukuvuotta sitten tai jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeisenä kolmena lukuvuotena.
 
Passiivirekisterissä oleva opiskelija ei ole yliopistossa kirjoilla läsnä- tai poissaolevana eikä kuulu ylioppilaskuntaan. Opiskelija ei tällöin voi nostaa opintotukea eikä hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia kuten esim. YTHS:n palveluita.

Passivirekisteriin siirtämistä koskevan kirjeen saanut lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelija (LL, HLL, Ttk/TtM, FM) voi välttää opinto-oikeuden merkitsemisen passiiviseksi, jos hän hyväksyttää viimeistään 1.1.-31.3. välisenä aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tiedekunnassa.
  • LL- ja HLL -tutkinnon opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä lääketieteen ja hammaslääketieteen opintoneuvojaan (opo-laak@utu.fi, opo-hammas@utu.fi), ja laatia opintojen poikkeavan etenemissuunnitelman seuraavalle kahdelle lukuvuodelle varadekaanin hyväksyttäväksi. Jos passiivirekisterikirjeen saaneella opiskelijalla on jo voimassa oleva etenemissuunnitelma, hänen ei tarvitse tehdä uutta suunnitelmaa, mutta hänen tulee ottaa yhteyttä opintopäällikköön asian tarkistamiseksi.
  • TtK/TtM-tutkinnoissa on käytössä sähköinen HOPS (https://nettiopsu.utu.fi/hops). HOPS-suunnitelman laatimista varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä hoitotieteen laitoksen opintoneuvojaan (opo-hoitotiede@utu.fi).
  • Biolääketieteen koulutusohjelmassa tutkintoa suorittavien tulee ottaa yhteyttä opintoneuvojaan opo-biolaak@utu.fi HOPS-suunnitelman laatimiseksi.
 
Asiasana:
Tagit: