in English
 
 
Biolääketieteen tutkijalinja
Tutkijalinjan opiskelijoita  molekyylibiologian kurssilla.

​Tavoitteet

Biolääketieteen tutkijalinjan tavoitteena on tutustuttaa tutkimustyöstä kiinnostuneet opiskelijat lääketieteen perus- ja sitä soveltavan tutkimukseen heti perustutkintovaiheen alussa. Tarjoamme opiskelijoille tasokasta menetelmä- ja yleiskoulutusta sekä tutustuttamme heidät tiedekunnassamme tehtävään biolääketieteelliseen tutkimukseen. Tavoitteenamme on tarjota hyvät edellytykset sekä tieteellisen työskentelyn vaatimien tietojen ja taitojen omaksumiseen että näiden valmiuksien soveltamiseen omaan tieteelliseen työskentelyyn tulevaisuudessa.

Miksi biolääketieteen tutkijalinjalle?

  • Tutkijalinja antaa tasokasta menetelmäkoulutusta ja on sopiva kasvualusta tieteellisen ajattelutavan ja työskentelyn periaatteiden omaksumiselle.
  • Tutkijalinja tarjoaa väylän kiinnittyä esim. immunologian, reseptoritutkimuksen, lisääntymislääketieteen ja mikrobiologian aloilla toimiviin tutkimusryhmiin tiedekunnassamme.
  • Tutkijalinjalaisena omaksut taitoja ja valmiuksia, jotka auttavat ratkaisemaan lääkärintyössäsi eteen tulevia ongelmia.
  • Tutkijalinjalla käydään läpi tutkijanuran eri vaiheita ja eri mahdollisuuksia lääkärintyön ja tutkimustyön yhteensovittamiseen.
  • Tutkijalinjan suorittaneella opiskelijalla on erinomaiset valmiudet hakeuta tiedekunnassamme toimiviin biolääketieteen alan tohtoriohjelmiin (Turun molekyylilääketieteen tohtoriohjelma, TuDMM,  ja Lääketutkimuksen tohtoriohjelma, DRDP) väitöskirjan tekemistä varten..
  • Tutkijalinjasta saa väitöskirjaan edellytettävän laajuuden teoreettista kurssimuotoista koulutusta (40 op).

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Kati Elima
Biolääketieteen tutkijalinjan johtaja

Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka
s-posti: kati.elima[at]utu.fi
p. 3337260

 

 Linkkejä