in English
 
 
Oppimateriaalin tuottajapalkinnon saaneet


2017 EL Heidi Bengts Kuinka puhua potilaalle vakavasta sairaudesta toisella kotimaisella kielellä? -oppaasta

2016  Sudenpentujen anestesiologia -käsikirjan toimituskunta: professori Riku Aantaa, LT, EL Jaakko Långsjö, EL Katrin Sisa, EL Monna Myllykangas, LL Juha Hankala, LL Aleksei Kamosan ja LL Marko Sainio

2015 Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolku (LPOP). Linjan ovat käynnistäneet dosentti Outi Kortekangas-Savolainen, opetushoitaja Minna Wuorela, LK Linus Törnqvist ja LT Jetro Tuulari. 

2014 Professori Seppo Soinila neurologian oppiaineen perusopetukseen soveltuvan Akuutti neurologia -simulaatiokoulutuksen kehittämisestä

2013 LT, erikoislääkäri Lotta Haavisto Korvaopettajan käsikirjan kokoamisesta

2012  Professori Markku Koulu Farmakologia ja toksikologia -kirjan toimittamisesta jaettuna professori Helena Leino-Kilven, professori Sanna Salanterän ja heidän johtamansa tutkimusryhmän (Empowering Patient Education opintokokonaisuus) kesken

2011  Anu Aalto, Marjo Heikkilä, Taru Parkkali, Jetro Tuulari, Jutta Tähtinen ja Heikki Örmark Windi-projektiin osallistumisesta 

2010  Dosentti Kristiina Heikinheimo hammaslääketieteen opiskelijoille suunnatun oppimateriaalin "Kasvojen rakenteet ennen syntymää" tuottamisesta 

2009  Dosentti Matti Peltola Studia Otorhinolaryngologica -oppimateriaalipaketin kokoamisesta 

2008  Professori Olli Ruuskanen, professori Heikki Peltola (Helsingin yliopisto) ja professori Timo Vesikari (Tampereen yliopisto) Lasten infektiotaudit -oppikirjan toimittamisesta 

2007  Patologian oppiaine oppiaineessa kehitetyn mikroskooppiopetuksen ansiosta. Opetus kuuluu keskeisenä osana Terve ja sairas ihminen -opintokokonaisuuteen

2006  Dosentti, lehtori Eero Kerosuo ja assistentti Teemu Tirri kliinisen simulaatiolaboratorion kehittämisestä ja käyttöönotosta hammaslääkäreiden peruskoulutuksessa 

2005  Terveystieteiden tohtori Sanna Salanterä, terveydenhuollon tohtori Maija Hupli, terveystieteiden maisteri Annukka Armanto ja mikrotukihenkilö Johanna Pihlaja Hoitotieteen tutkimusmetodiikka I -opintojakson suunnittelusta ja toteuttamisesta 

2004  Professori Helena Leino-Kilpi ja dosentti Maritta Välimäki oppikirjasta "Etiikka hoitotyössä" 

2003  Professori Jussi Mertsola Medica-portaalin kehittäminen ja vetäminen ja opetushoitaja Tarja Lehto Medica-ohjelman siirtäminen 

2002  Professori Martti Kormano opetuskuvastosta Medimage 

2001  Professori K.M. Saari oppikirjasta Silmätautioppi, 5. painos, Helsinki 2001 

2000  Professori Pekka Saukko ja professori Stefan Pollak (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg) oikeuslääketieteen CD-Rom-Kuva-atlaksen - Atlas of Forensic Medicine – tuottamisesta

1999  LK Sami Salmi anatomian hermopeli-tietokone-ohjelman tuottamisesta anatomian opetukseen 

1998  LT Lauri Talve CD-rom oppimateriaalin tuottamisesta yleis- ja elinpatologian alalta sekä lehtori, THT Pirkko Routasalo ja tuntiopettaja Tarja Lapila hoitotieteen alaan kuuluvan video-oppimateriaalin tuottamisesta "Miehen paikka, dokumenttivideo "miehen tiellä" - vanhenevan miehen paikkaa etsimässä" 

1997  HLT, apulaisopettaja Lennart Forsten oppikirjasta "Korjaavassa karieshoidossa käytettävät aineet" 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Asiasana:
Tagit: