in English
 
 
Tutkimus lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimuksen painopistealueilla ovat seuraavat viisi tutkimusohjelmaa

  • Biomaterial and Medical Device Research Programme
  • Diagnostic Technologies and Applications
  • Lifespan of Cardiovascular, Inflammatory, Endocrine & Metabolic Disorders – LIFESPAN
  • Receptor Programme
  • Translational Infectious Disease and Immunity Research Programme

Tutkimuksen korkeasta tasosta on osoituksena menestyminen kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusrahoitushauissa. Ohjelmissa työskentelee mm. kahden Suomen Akatemian nimeämän kansallisen huippuyksikön tutkijoita, kolme akatemiaprofessoria ja kaksi Finnish Distinguished Professoria (FiDiPro).

Tutkijakoulutukseen panostetaan jo perusopintovaiheessa: tiedekunnassa toimii kolme tutkijalinjaa, biolääketieteen, kliininen ja hoitotieteen tutkijalinja, joille tutkimuksesta kiinnostuneet opiskelijat voivat hakea.

Tohtorikoulutettavat kuuluvat viiteen eri tohtoriohjelmaan (molekyylilääketiede, kliininen lääketiede, lääketutkimus, hoitotiede ja hammaslääketiede) ja koulutusta tukee myös PGE (Faculty of Medicine Post Graduate Education Unit) -toiminta lukuisine kursseineen ja matka-apurahoineen. Vuosittain valmistuukin keskimäärin 60 tohtorintutkintoa.

Tiedekunta tukee erityisesti kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen konkreettista yhteistyötä eli niin sanottua translationaalista tutkimusta. Tiedekunnan vahvuus on eheä tutkimusjatkumo perustutkimuksesta kliiniseen todellisuuteen. Yliopiston ja sairaanhoitopiirin yhteinen Kliinisen tutkimuksen keskus on tässä tärkeä voimavara. Tutkimusyhteistyö onkin laajaa yli oppiaine-, laitos- ja tiedekuntarajojen. Myös yhteistyö Åbo Akademin sekä muiden Suomen ja ulkomaisten yliopistojen tutkijaryhmien kanssa on vilkasta. Tiedekunnassa tehdään myös soveltavaa tutkimusta yhteistyössä alan teollisuuden kanssa.

Lääketieteellinen tiedekunta on mukana Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemiassa, joka kokoaa opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat yhdistämään osaamisensa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi.

Yksittäiset tutkimusprojektit on kuvattu oppiaineiden ja muiden tutkimusyksiköiden www-sivuilla.

Asiasana: tutkimus;
Tagit:

 

 Linkkejä