in English
 
 
Erikoishammaslääkärikoulutus

Turun yliopistossa voi suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnon viidellä erikoisalalla, joita ovat hampaiston oikomishoito, kliininen hammashoito, diagnostiikka, suu- ja leukakirurgia ja terveydenhuolto. Koulutus kestää täysipäiväisesti suoritettuna kolme vuotta, paitsi suu- ja leukakirurgiassa kuusi vuotta. Koulutuksen jälkeen hammaslääkärillä on valmiudet toimia erikoisalallaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Koulutus sisältää monipuolisesti käytännön koulutusta ja teoreettisia opintoja sekä valtakunnallisen erikoishammaslääkärikuulustelun. Koulutus antaa hammaslääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa oman erikoisalansa vaativa hammaslääketieteellinen sairauksien ehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutus perehdyttää myös erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan, terveydenhuollon suunnitteluun, hallintoon, johtamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Käytännön koulutus tapahtuu kouluttajan ohjaamana pääsääntöisesti julkisen terveyspalvelujärjestelmän koulutusviroissa. -toimissa tai .-tehtävissä.
Opinto-opas 2015-2017, Opinto-opas 2017-2019, päivitetty, Palvelulomake

Asiasana:
Tagit:
 

 Koulutusohjelmat