in English
 
 
Heidi Parisod

th/sh,TtM, tohtorikoulutettava /PHN/RN, MHSc, doctoral candidate

​Huone / Room
Puhelin / Phone
Sähköposti / E-mail
A5057
+358 (0)45 121 3567

 

Julkaisut / Publications 

Katso myös / See also:

 

Asiantuntijuus
Lapset ja nuoret, terveyspelit, terveyttä edistävä ohjaus, terveyden edistäminen, tupakoimattomuuden tukeminen, terveydenlukutaito, nuorten osallisuus, voimavaraistuminen

Biografia
Olen tohtorikoulutettavana hoitotieteen tohtoriohjelmassa (palkallisella paikalla 1/2015 lähtien).  Tutkin uusia tapoja edistää terveyttä ja kehittää terveyttä edistävää ohjausta nuorten näkökulmasta käsin. Olen aiemmalta koulutukseltani terveydenhoitaja ja työskennellyt eri perusterveydenhuollon toimipisteissä. Lisäksi olen ollut mukana erilaisissa terveyden edistämisen ja terveysteknologian projekteissa. Koordinoin monitieteellistä terveyspeleihin liittyvää tutkimusryhmää (TEPE), jota toteutetaan yhdessä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen (hankkeen johtaja prof. Sanna Salanterä) ja informaatioteknologian laitoksen kanssa.

Tutkimus
Väitöskirjatutkimukseni liittyy terveyttä edistävään ohjaukseen (tupakoimattomuuden tukeminen), terveyden lukutaidon edistämiseen, terveyspeleihin ja varhaisnuoriin.  Yksi tutkimukseni keskeisistä näkökulmista on tukea nuorten osallisuutta ja nuorisolähtöisyyttä interventiontutkimusprosessin eri vaiheissa.

Opetus
Hoitotieteen didaktiikan tutkimus ja raportointi 3 op; Kliinisen hoitotyön asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op; Kandidaatintutkielmien ja Pro gradu -tutkilmien ohjaus


Expertise
Children and adolescents, health games, health education, health promotion, smoking prevention, health literacy, youth participation, empowerment

Biography
I am a doctoral candidate in the Doctoral Programme in Nursing Science (salaried position since 1/2015). I am studying new ways to promote health and to develop health education practices from youth-oriented perspective. My background is in public health nursing. I have worked in outpatient clinics, and in different kinds of health promotion and information technology projects.  I am coordinating the multidisciplinary Research Group on Health Games (TEPE) carried out together with the departments of Nursing Science (leader prof. Sanna Salanterä) and Information Technology of the University of Turku.

Research
My doctoral research is concentrating on health education (smoking prevention), promotion of health literacy, health games and early adolescents. One of the main approaches in my research is to support youth participation and youth-orientation during the intervention research process.

 

Valikoituja julkaisuja / Selected publications

  1. Pakarinen A, Parisod H, Smed J & Salanterä S. 2017. Health game interventions to enhance physical activity self-efficacy of children: A quantitative systematic review. Journal of Advanced Nursing 73(4), 794–811.

  2. Parisod H, Axelin A, Smed J & Salanterä S. 2016. Determinants of tobacco-related health literacy: a qualitative study with early adolescents. International Journal of Nursing Studies 62, 71–80.

  3. Parisod H, Pakarinen A, Kauhanen L, Aromaa M, Leppänen V, Liukkonen T, Smed J, Salanterä S. 2014. Promoting children’s health with digital games: A review of reviews. Games for Health Journal 3(3), 145-156.

  4. Parisod H, Pakarinen A, Aromaa M, Kauhanen L, Laaksonen C, Leppänen V, Smed J & Salanterä S. 2014. The advantages and limitations of digital games in children’s health promotion. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 6(4),164–173.

  5. Siltanen M, Aromaa M, Hakulinen-Viitanen T, Junnila R, Laaksonen C, Parisod H & Salanterä S. 2014. A new participative health counseling approach for children and their families - a comparative qualitative analysis. Journal of Community Health Nursing 31(2), 90-102.

 

Asiasana:
Tagit: