in English
 
 
Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian oppiaine toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian klinikan yhteydessä, joka on maan vanhimpia lastenpsykiatrian yksiköitä.

Oppiaine vastaa lastenpsykiatrian perusopetuksesta sekä tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta Turun yliopistossa. Yksikön hallinnoima tieteellinen tutkimustyö on aktivista: Miltei 40 prosenttia maan viidessä lastenpsykiatrian yliopistoyksikössä tuotetuista väitöskirjoista on tehty Turun yliopistossa.

Nykykäsityksen mukaan lasten psykiatrisiin häiriöihin ei voi esittää mitään yhtä yksittäistä syytekijää, vaan kyse on biologisten ja psyko-sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksesta, epäsuotuisten syytekijöiden kasautumisesta ja niiden toinen toistaan vahvistavasta yhteisvaikutuksesta.
 
Lastenpsykiatrisen tutkimuksen ja hoidon tavoitteena on löytää tämän vuorovaikutusketjun avainkohdat - olivat ne sitten biologisia, psykologisia tai sosiaalisia - joihin vaikuttamalla voidaan kielteiseen suuntaan kulkeva kehitys kääntää myönteiseen suuntaan. Useimmiten hoito rakentuu eri hoitokeinojen yhdistelmästä.

Hoidollisia vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi

  • verkostoterapia
  • perheterapia (pyritään vaikuttamaan perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen)
  • yksilöpsykoterapia (pyritään vaikuttamaan lapsipotilaan mielensisäiseen maailmaan)
  • lääkehoito (pyritään vaikuttamaan lapsen biologisen tason ilmiöihin).
Asiasana:
Tagit: