in English
 
 
Biostatistiikka ja tiedonhallinta lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa toimii johtavasta statistikosta, kahdesta projektistatistikosta ja datamanagerista koostuva biostatistiikka- ja tiedonhallintaryhmä. Ryhmällä on vahva kokemus kliinisistä ja epidemiologisista tutkimuksista sekä erityyppisistä rekisteritutkimuksista ja se vastaa keskuksen jokaisen tutkimushankkeen statistiikasta sekä tiedonhallinnasta.

Katsomme, että osallistumalla koko tutkimusprosessiin pystymme parhaiten varmistamaan tutkimuksen laadun ja tieteellisen luotettavuuden. Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti tutkimushankkeiden eri osa-alueisiin liittyviä prosesseja. Lisäksi teemme metodologista kehitystyötä mm. Columbian (USA) sekä McMasterin (Kanada) yliopistojen kanssa.

Toimintamme biostatistiikassa

 • Rekisteri- ja satunnaistettujen tutkimusten tilastollinen suunnittelu, mukaan lukien koeasetelmat ja otoskokolaskelmat
 • tilastollinen analysointi
 • analyysien validointi ja sensitiivisyystarkastelut
 • tulosten tulkinta ja raportointi yhteistyössä tutkijoiden kanssa. 

Toimintamme tiedonhallinnassa

 • Yhteydenpito rekisterinpitäjiin
 • tutkimusaineistojen yhdistämiset
 • tiedonkeruun ja tallennuksen suunnittelu sekä toteutuksen koordinointi
 • tallennuksen validointi, tietokantojen kehittäminen ja dokumentointi tutkimuksen käyttöön.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus hyödyntää tutkimuksessaan mm. seuraavia valtakunnallisia rekistereitä

 • Syntyneiden lasten rekisteri, THL
 • Hoitoilmoitusrekisterit,  THL
 • Raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteri, THL
 • Epämuodostumarekisteri, THL
 • Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus
 • Poliisiasiain tietojärjestelmä (Patja), Poliisihallitus
 • Puolustusvoimain rekisteri
 • Lääkeostorekisteri, Kela
 • Tilastokeskuksen tietokantoja

 

Asiasana:
Tagit: