in English
 
 
Suomen Akatemialta rahoitus mielenterveys- ja hyvinvointieroja selvittävälle rekisteritutkimukselle

​Turun yliopiston tiedote 8.5.2015

Hankkeessa tutkitaan lasten ja nuorten mielenterveyttä, palveluiden tarvetta, psykiatristen diagnoosien saamista ja erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä 1980-luvulta lähtien.

Erityisen kiinnostuksen kohteena on perheen taustatekijöiden, kuten sosioekonomisten ja väestöllisten tekijöiden vaikutus mielenterveyteen, palveluiden käyttöön ja pärjäämiseen yhteiskunnassa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä THL:n kanssa. Päätutkijoina ovat tutkimusprofessori Mika Gissler ja tutkija Tiina Ristikari THL:sta ja lastenpsykiatrian professori Andre Sourander Turun yliopistosta.

Tutkimusta terveyspalvelujen kehittämisen tueksi

Hanke yhdistää tietoja valtakunnallisista rekistereistä sekä toistetuista poikkileikkaustutkimuksista neljännesvuosisadan ajalta.


– Tällöin voidaan tarkastella, miten yhteiskunnalliset seikat, kuten taloudelliset trendit, ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten mielenterveyden kehitykseen ja palveluihin, professori Mika Gissler toteaa.

– Samalla voidaan arvioida, onko mielenterveyspalvelut kohdistettu oikein ja miten niitä voitaisiin kehittää jatkossa.

Professori Andre Souranderin mukaan hanke vastaa ajankohtaisiin kysymyksiin, joita esimerkiksi sote-keskustelussa käydään.

– Ovatko lasten ja nuorten psykososiaaliset ongelmat muuttuneet? Onko osoitettavissa lisääntyvää polarisaatiota perheiden hyvinvoinnissa? Miten tasa-arvo toteutuu palvelujärjestelmässä? Nämä kysymykset ovat keskeisiä kehitettäessä ennaltaehkäisyä ja palvelujärjestelmää, Sourander sanoo.

Asiasana:
Tagit: