in English
 
 
Voimaperheet - Huolet hallintaan
Arviolta 6 -18 prosenttia kouluikäisistä lapsista ja nuorista kärsii ahdistuneisuushäiriöstä. Tavallisia ahdistuneisuuden muotoja ovat yksittäiset pelot, ylenmääräinen jännittäminen, menneiden tai tulevien tapahtumien murehtiminen sekä sosiaalisten tilanteiden pelko. Usein ahdistuneisuuteen liittyy myös erilaisia fyysisiä tuntemuksia, kuten kipua, hengenahdistusta tai huimausta.
 
Ahdistusoireet eivät useinkaan näy ulospäin ja kuuluvat jossain määrin myös lasten ja nuorten normaaliin kehitykseen. Tästä syystä niiden varhainen toteaminen on haastavaa. Lisäksi koulutetuista terapeuteista on pulaa. Tällä hetkellä jopa 80 prosenttia ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä lapsista jää ilman hoitoa.
 
Lapsen ahdistuneisuuden varhainen hoito on tehokasta. Ahdistuneisuuden oikea-aikaisella hoidolla on myönteistä vaikutusta lapsen tunne-elämän kehitykseen, kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin. Lisäksi sillä on mahdollista katkaista kehityskulku, joka voi lisätä riskiä myöhempään masennukseen ja syrjäytymiseen.
 
Huolet hallintaan -tutkimus toteutetaan yhteistyössä koulujen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Tutkimuksessa selvitetään lasten ahdistusoireilun varhaista tunnistamista kouluterveydenhuollossa vuosittain toteutettavien terveystarkastusten yhteydessä sekä digiavusteisen ahdistuksenhallintaohjelman vaikuttavuutta.
 
Kognitiivis-behavioraaliseen hoitomalliin perustuva Huolet hallintaan -ohjelma on kehitetty yhteistyössä kanadalaisen Strongest Families -tutkijaryhmän kanssa, jolla on vuosien kokemus lasten ahdistuneisuuden etähoidosta.
 
 
Lisätietoja: huolethallintaan( a )utu.fi
Asiasana:
Tagit: