in English
 
 
FinnCrime-tutkimus

​Monitieteisessä FinnCrime-tutkimuskokonaisuudessa yhdistyvät Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen koordinoimat hankkeet, joissa tutkitaan rikollista käyttäytymistä ja hyödynnetään valtakunnallista poliisirekisteriä.

Laajuudessaan ja kattavuudessaan ainutlaatuinen aineistomme tarjoaa luotettavaa tietoa kriminologian ydinkysymysten tutkimukseen. Tutkimuksemme tuottaa myös yhteiskunnallisesti hyödyllistä tietoa sen keskustelun tueksi, jota tällä hetkellä käydään esimerkiksi nuorten syrjäytymisestä ja vakavista väkivallanteoista sekä erilaisten psykososiaalisten ongelmien ja mielenterveyshäiriöiden yhteydestä niihin.

FinnCrime-hankkeet

 1.  Valtakunnallinen vuoden 1981 syntymäkohorttitutkimus: Kriminologinen pitkittäistutkimus

  • Tärkeimmät tutkimuskysymykset liittyvät rikollisuuden esiintyvyyteen ja taustatekijöihin.
  • Psykososiaalisia taustatekijöitä koskeva aineisto kerättiin valtakunnallisen LAPSET-tutkimuksen yhteydessä 1989, kun kohortti oli 8-vuotias. Lomakkeen täyttivät lapset, vanhemmat ja opettajat. Pojat vastasivat uuteen kyselyyn vuoden 1999 kutsunnoissa.
  • Seuranta-aika on poikkeuksellisen pitkä: otos käsittää lähes 3000 tytön ja 3000 pojan tiedot ikävuosilta 15–30.
  • Valtakunnallinen otos on kansallisesti edustava. Laajuudessaan ja kattavuudessaan ainutlaatuinen väestöpohjainen seurantatutkimus tuottaa koko väestöön yleistettävissä olevaa tietoa.
  • Monitieteinen tutkimus toteutetaan psykiatrian, oikeustieteen ja tilastotieteen alan kansainvälisenä yhteistyönä.

2. Nuorten miesten hyvinvointi kutsuntaiässä

  • Erityisenä tutkimuskysymyksenä psykopatian ja rikollisuuden väliset yhteydet.
  • Tutkimushenkilöinä noin 5000 Suomessa vuonna 1991 syntynyttä poikaa viiden sotilaspiirin alueelta Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta, Pirkanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Pohjanmaalta ja Lapista.
  • Tiedonkeruu toteutettiin kutsuntakyselyn avulla vuonna 2009.
  • Tieto rikoskäyttäytymisestä 20-vuotiaaksi asti poimittu poliisirekisteristä.

FinnCrime-tutkimusryhmä

 Johtaja: professori, LT André Sourander
 Kriminologinen asiantuntija: dosentti, OTT Henrik Elonheimo
 Tutkijoita: LT David Gyllenberg, Jukka Huttunen, Terja Ristkari
 Biostatistikko: Lauri Sillanmäki
 
Oikeusministeriö tukee FinnCrime-tutkimusta.

 

Asiasana:
Tagit: