in English
 
 
Sydäntutkimuskeskus
Sydäntutkimuskeskuksessa harjoitetaan sekä kliinistä että kokeellista tutkimustoimintaa, joka on keskittynyt verenkierron patofysiologisten mekanismien selvitystyöhön ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä perustutkimuksen tulosten sovellutustyöhön.
 
Sydäntutkimuskeskus vastaa myös hengityksen ja verenkierron fysiologian opetuksesta lääketieteen peruskoulutuksessa sekä osallistuu tutkija- ja tohtorikoulutukseen. Yksiköllä on myös vahva tutkimus- ja koulutusperinne ja siellä toimii useita alan tutkimusryhmiä, joille yksikkö tarjoaa tietotaitoa sekä joustavan mahdollisuuden innovatiivisten ja monitieteellisten tutkimusprojektien toteutukseen.

Keskuksen toimintaa johtaa Sydäntutkimuskeskuksen johtaja apunaan ohjausryhmä, johon kuuluu keskuksen johtaja, varajohtaja, dekaani, fysiologian professori sekä edustus keskuksessa toimivista tutkimusryhmistä.
 
Asiasana:
Tagit: