in English
 
 
Digiport-tapahtumassa kartoitettiin sataman ongelmia joihin avoin data voisi auttaa
​Digiport-hankkeen tavoitteena on uudistaa avoimen datan ja digitalisaation avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille ja muille logistiikka-alan toimijoille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan. Hankkeessa muun muassa järjestetään koulutustilaisuuksia ja työpajoja avoimesta datasta satamasidonnaisille yrityksille. Datan avaamista pilotoidaan kohdesatamien kanssa tuottamalla sataman infratietojen datakatalogi ja perustamalla avoimen datan palvelin, josta sovelluskehittäjät voivat hakea dataa.

Torstaina 15. maaliskuuta Turussa ja tiistaina 13. maaliskuuta Kotkassa järjestetyissä tapahtumissa pureuduttiin ennen kaikkea satamien nykytilaan Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Niiden avulla pyrittiin kartoittamaan mihin toiminnallisiin ongelmiin satamayhteisö on satamassa törmännyt - ja joihin ratkaisuja voitaisiin löytää digitaalisuuden ja avoimen datan avulla.

- Tapahtuma onnistui yli odotusten kävijämäärän ja moninaisuuden suhteen. Paikalla oli satamanpitäjiä, satamaoperaattoreita, satamalogistiikan yrityksiä ja viranomaistahoja, kertoo Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoistutkija Reima Helminen Turun tapahtumasta. 


Sataman tilannekuva ja tiedonkulku tökkii​

Runsas osallistujamäärä tuotti tulosta päivän työpajassa, jossa esiin nousi monipuolisesti sataman kipukohtia. Vastauksia kaivattiin esimerkiksi toimijoiden kokemista ongelmista sataman operatiivisen tehokkuuden kanssa.

Osallistujat kokivat muun muassa satamassa tarvittavan parempaa tilannekuvaa kaikista siellä liikkuvista sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Tärkeää olisi tietää reaaliajassa kuka liikkuu ja missä. Myös vaarallisten aineiden kuljetuksista toivottaisiin entistä paremmin tietoa kaikille osapuolille. Lisäksi nostettiin esiin yhteisten kanavien puute erilaisten viestien välittämiseen nopeasti ja luotettavasti.

Työpajaosuuden lisäksi tapahtumassa järjestettiin datan avaamista koskeva ja sitä esimerkein valottava seminaariosuus. Sen ohjasi Jari Salo TIEKE ry:ltä. 

- Kaikkiin ongelmiin ei tietenkään löydy ratkaisua avoimen datan malleilla, mutta niillä ja muilla digitaalisten ratkaisujen lisäämisellä voidaan vastata moniin sataman tämän hetken kiperiin kysymyksiin, pohtii Helminen.

Päivän aikana nousseet ongelmat koostetaan seuraavaksi erilaisiksi haasteiksi, joihin haetaan ratkaisuja ja innovatiivisia näkökulmia Hack The Port –hackathonissa kevättalvella 2019. Tapahtumassa opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja ja ratkaisuja satamayhteisön tunnistamiin ongelmiin.


Teksti: Ellinoora Havaste
Kuvat: Noora Mela
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 22.3.2018 9:30 ,  Päivitetty 22.3.2018 9:39