in English
 
 
DigiPort
Hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuksia ja työpajoja avoimesta tiedosta satamasidonnaisille yrityksille. Avattavan datan kartoitusta ja toteutusta pilotoidaan Turun ja HaminaKotkan satamien infrastruktuurin osalta. Tässä yhteydessä määritellään sisällöt, tekniset toteutukset ja mahdolliset rajoitteet (mm. juridiset) ja motivaatio tiedon avaamiselle. Datan avausprosessin yhteydessä hanke pyrkii samalla edistämään Liikenneviraston ja satamien välistä liikennejärjestelmän avoimen tiedon jakamista koskevaa yhteistyötä.
 
Datan avausta varten kohdesatamille perustetaan avoimen datan palvelin ja datakatalogi. Tämän jälkeen järjestetään Hackathon hankkeessa avatun ja muun avoimen datan perusteella synnytettävien innovaatioiden kiihdyttämiseksi. Tilaisuudessa dataosaajia, ratkaisukehittäjiä ja satamatoimintojen substanssiosaajia törmäytetään kehittämään uusia ja oivaltavia ratkaisuja satamien tiedon hyödyntämiseen.

Digitalisaation vaikutuksia tulevaisuuden satamatoimintaan luodataan tuottamalla erilaisia tulevaisuusmalleja. Satamatoiminnassa tapahtuvien innovaatioiden lisäksi huomioidaan myös muun meriklusterin kehitys (mm. miehittämättömät alukset).
Hankekonsortioon kuuluvat MKK:n lisäksi Merikotka tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen AMK (XAMK) ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus (Tieke). Hankkeen  kesto on lokakuu 2017 - syyskuu 2019. Hanketta rahoittavat EU:n Aluekehitysrahasto, Turun ja HaminaKotkan satamat ja hankepartnerit.
 
Lisätietoja:
Reima Helminen
Erikoistutkija
tel. +358 40 580 2411
reima.helminen@utu.fi
 
Hankkeen kotisivuille tästä: Merikotka DigiPort
Asiasana:
Tagit: