in English
 
 
Portopia

​Tavoitteena on kehittää seurannan työkalupakki, jolla satamat, satamaoperaattorit ja muut satamasidonnaiset toimijat voivat hallinnoida omaa data- ja indikaattoriosiotaan verkossa toimivan käyttöliittymän kautta. Mittareiden on tarkoitus mahdollistaa oman toiminnan kehityksen seuranta sekä vertailu muihin toimijaryhmiin, esimerkiksi saman kokoluokan satamiin Euroopan tasolla.

Seurannan osa-alueita ovat markkinakehitys, sosio-ekonomiset indikaattorit, ympäristö ja turvallisuus, logistisen ketjun ja toiminnallisen tehokkuuden indikaattorit sekä hallinto. 

Vrije Universiteit Brusselin (VUB) koordinoimassa tutkimuskonsortiossa on mukana 10 yliopistoa sekä satama-alan toimijoita, mm. Euroopan satamien kattojärjestö ESPO. Nelivuotinen hanke kuuluu EU:n tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan ja se on mittaluokaltaan suurin EU:n satamatutkimuksen projekti yli viiteentoista vuoteen.

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja

 

Sakari Kajander
yksikön päällikkö, Tutkimus- ja yrityspalvelut
puh. 040 779 9481
sakari.kajander@utu.fi

Reima Helminen
erikoistutkija, Tutkimus- ja yrityspalvelut
puh. 040 580 2411
reima.helminen@utu.fi