in English
 
 
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (VS EKA2)
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, valmistava teollisuus ja ohjelmistoala) yritykset toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä.
 
Maakunnan tasolla työelämän muutoksiin reagointi edellyttää yhteistä näkemystä sekä tiivistä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä. Ennakointiakatemia kehittää työvoiman osaamistarpeiden systemaattista, verkostoyhteistyöhön perustuvaa ennakointitapaa, joka mahdollistaa koulutusorganisaatioiden joustavan reagoinnin työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tekee myös valtakunnallista yhteistyötä maakuntien ennakointiryhmien verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen tiedon ja kokemuksen vaihtoon.

 
Projektin kesto
1.9.2018 - 31.8.2020
 
Kumppanit:
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Turun Ammattikorkeakoulu
Varsinais-Suomen liitto
Yrityssalo Oy
 
Liitännäispartnerit:
Varsinais-Suomen yrittäjät ry.
Turun kauppakamari
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ennakointiakatemian toimintaan osallistuvat yritykset
 
Rahoittajat:
Uudenmaanliitto (EAKR-rahoitus)

 

EU.JPGvipuvoima.JPGakatemia.JPG
 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

​Koulutuspäällikkö

Eija Velin

050 531 1600

eija.velin@utu.fi