in English
 
 
ECOPRODIGI - ekotehokkuutta meriteollisuuteen ja merikuljetuksiin digitalisaation avulla

​ECOPRODIGI-hankkeelle on myönnetty EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta yli kolme miljoonaa euroa, ja hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 4,2 miljoonaa. Suomessa hanketta rahoittaa myös työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti, Turun yliopistosta mukana on myös Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Suomesta hankkeessa ovat mukana lisäksi Carinafour, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Meyer Turku Oy ja Sininen Polku Oy sekä hankkeen viestinnästä vastaava Centrum Balticum -säätiö.

ECOPRODIGI-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia digiratkaisuja laivojen suorituskyvyn, lastauksen sekä telakkaprosessien tehostamiseen. Telakkaympäristöissä kehitetään esimerkiksi prosessiohjauksen optimointiin liittyvää teknologiaa. Varustamoiden kanssa testataan muun muassa sitä, miten 3D-skannausta voidaan hyödyntää laivojen lastauksen optimoinnissa.
‒ Digitalisaatiosta puhutaan paljon, mutta esimerkiksi big datan, 3D-skannauksen ja IoT:n hyödyntäminen on vasta alkutekijöissään meriteollisuuden verkostoissa.

ECOPRODIGI on ainutlaatuinen hanke, sillä siinä on mukana useita suuria toimijoita, kuten telakat Meyer Turku Suomesta ja JSC Western Baltic Engineering Liettuasta sekä varustamot DFDS ja J. Lauritzen Tanskasta. Mukana on myös pk-yrityksiä, joita harvoin nähdään vastaavissa EU-hankkeissa, kertoo hankevalmistelusta vastannut projektipäällikkö Eini Haaja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutista.

Mukana hankkeessa oleva Meyer Turku odottaa hankkeelta näkyvää hyötyä telakan toimintaan.
‒ Meyer Turun telakalla on edessään myönteisessä mielessä haastavia vuosia ennätyksellisen tilauskannan vuoksi. ECOPRODIGI-hankkeen tutkimus- ja kehitysaktiviteetit yhdessä muun käynnissä olevan kehittämisen kanssa ovat meille välttämättömiä, jotta voimme turvata sovittujen laivojen menestyksekkään toimituksen, varsinkin kun se tarkoittaa tuotantokapasiteettimme moninkertaistamista nykytilanteeseen verrattuna, kertoo Meyer Turun tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava Kari Sillanpää.

Telakan toimintaa on hankkeen puitteissa tehostamassa muun muassa Carinafour.
‒ Carinafour kehittää ECOPRODIGI-projektissa omaa digitaalista Smart Operations -palveluaan, jolla pystytään parantamaan projektiteollisuuden kokonaistuottavuutta ja resurssien käyttöä radikaalisti, avaa yrityksen hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen.

Digitaalisten ratkaisujen lisäksi ECOPRODIGI tuottaa muun muassa tiekartan merisektorin digitalisaation tukemiseksi, politiikkasuosituksia eri viranomaistahoille sekä koulutusta ja seminaareja alan yritysten digiosaamisen ja -verkostojen lisäämiseksi.
‒ Meriteollisuuden toimijoilla pitää olla avaimet arvioida ja kehittää itse omaa ekotehokkuuttaan digitalisaation avulla. Se on ainoa tapa selvitä globaalissa kilpailussa pitkällä tähtäimellä, projektipäällikkö Haaja kiteyttää.

Projektin puitteissa järjestettävistä avoimista tilaisuuksista ja julkaisuista tullaan tiedottamaan osoitteessa www.ecoprodigi.eu ja Twitterissä (@ECOPRODIGI_BSR / #ECOPRODIGI). 


gothenburg_consortium_group-1024x286.jpg

Projektipartnereita partnerikokouksessa Göteborgissa 23.4.2018Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja

 

Tapio Karvonen
Erikoistutkija
p. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi

 

 Hankkeen kotisivu

 
ECOPRODIGI_logo_Office_1-1.png

IBSR_logo_EUflag_transpA_2400px.png