in English
 
 
MERIOSAAJAT
​Hankkeen tavoitteena on koota osaajat ja tarvittavat resurssit yhteen, jotta pien yritykset ja toisaalta korkeakoulut voivat keskittyä omiin ydinosaamisalueisiinsa ja kehittää yhdessä yritysten toiminta- ja palveluprosesseja. Kohderyhmänä ovat Satakunnan alueella toimivat pienet meriklusterisidonnaiset yritykset, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan yhteistyöverkostossa. 
 
Hankkeen toimepiteet Pk-yritysten tueksi ovat:
 
 • verkko-oppimismateriaalia tuettuna opintojen tutoroinnilla
 • teknologiaesittelyjä ja pilottituotteita
  (esim. 3D-skannaus ja hitsausmallinnukset)
 • tiedottamista ja yhteistyökanavien esittelyä
Uusimpien teknologioiden käyttöönottoa ja palveluiden kehittämistä edistetään demoamalla käytännöllisiä ja tuotantomenetelmiä kehittäviä protototeutuksia sekä kannustamalla niistä varioitavia ratkaisuja pienyrityksille edelleen jalostettavaksi. Tuottajina teknologia päivissä on Turun yliopiston Technology Research Center (TRC) tukenaan Satakunnan ammattikorkeakoulu.
 
Lisäksi TKI-toimintaa tuetaan rakentamalla ja tuottamalla pienyritysten tarpeisiin muokattu opintopisteetön ja tiivis verkko-oppimismateriaali.

Opintosisältöjen teemat:
 •  tuotantoprosessien hallinta
 • hinnoitteluosaaminen
 • riskienhallinta. 
 
Hankkeen taustalla on tarve vahvistaa pienten meriteollisuuden yritysten strategista oman osaamisen johtamista ja uskallusta hyödyntää uusia teknologioita oman asiantuntemuksensa voimistamiseksi, sekä halu hyödyntää alueella toimivien korkeakoulujen yhteistyötä ja olemassa olevaa hankekantaa.
 
Yhteistyökorkeakoulut:
 • Turun Yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
 • Turun Yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja
 • Technology Research Center (TRC)
 • Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
 Teknologiapäivä_Rauma-banneri.jpg

 
Asiasana:
Tagit:

Hankkeen verkkosivut:

blogit.utu.fi/meriosaajat

Pyydä maksuttomat tunnukset oppimateriaaleihin:

meriosaajat@utu.fi


Kirjaudu tunnuksilla suoraan Moodle-oppimisympäristöön:   https://moodle.utu.fi/


Rahoittajina:

 

  rauma_uusi_logo_rgb_0114.png

Yhteystiedot:

Erikoissuunnittelija
Anne E. Suominen
p. 040 7799 493
anne.e.suominen@utu.fiMenneet tapahtumamme:

lelupaat_uutiskirje.jpg

23.5.2017 , Rauma
Teknologian esittelypäivä pk-yrityksille

Katso ohjelma: Teknologiapäivä_Rauma_23.5.2017.pdfTeknologiapäivä_Rauma_23.5.2017.pdf

8.2.2017Teknologian esittelypäivä pk-yrityksille Porissa

Teknologiapäivä_8-2-2017esite.pdfTeknologiapäivä_8-2-2017esite.pdf

Kestävää kasvua ja työtä2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma