in English
 
 
Merialan tiedoista ja aineistoista kootaan yhdistävä kansallinen palvelu eli Meritietoportaali

​Meritietoportaali tulee kokoamaan yhteen Suomen merialan toimijoiden tietoja, aineistoja ja palveluja siten että käyttäjäryhmät saavat tarvitsemansa meritiedon käyttöönsä nykyistä helpommin. Hanke panostaa erityisesti portaalin visuaaliseen selkeyteen, hakupolkujen ja käyttöliittymien toimivuuteen sekä aineistojen ladattavuuteen. Portaali toteutetaan yhdeksän laitoksen voimin, mikä osaltaan edistää meritiedon tuottajien yhteistyötä ja aineistojen yhdenmukaistamista.

Hankkeen aluksi kartoitettiin portaalin tulevia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Meritietoportaalin halutaan palvelevan useita käyttäjäryhmiä, kuten päättäjiä, opettajia, tutkijoita, toimittajia, opiskelijoita, yrityksiä ja viranomaisia. Se tulee tarjoamaan muun muassa reaaliaikaista meritietoa, karttoja, ladattavia tutkimusaineistoja, tilaraportteja, infograafeja, opetusmateriaaleja sekä yleistä meritietoa. Portaalia kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa eri käyttäjäryhmien kanssa.

Turun yliopiston Brahea-keskus / MKK vastaa meritietoportaalihankkeessa merelliset elinkeinot ja arvot -osion sisällön tuotannosta. Luonnonvarakeskus osallistuu osion tuotantoon vastaamalla ammattikalastusta ja sinistä biotaloutta koskevan tiedon tuottamisesta. Liikennevirasto puolestaan tarjoaa tuottamansa tilastoaineiston mm. Suomen ja ulkomaiden välisestä meriliikenteestä osion käyttöön.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE. Muut partnerit ovat Turun yliopiston lisäksi  Geologian tutkimuskeskus GTK, Ilmatieteenlaitos,  Luonnonvarakeskus LUKE, Metsähallitus ja Museovirasto sekä Liikennevirasto ja Varsinais-Suomen liitto.

Hankkeen aikataulu:
meritietojana.jpg

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja

 

​erikoistutkija
Tapio Karvonen
p. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi