in English
 
 
MEROS selvittää meriklusterin osaamiskeskittymät
​Hanke vahvistaa merenkulun osaamista selvittämällä ja jäsentämällä meriosaamiskeskittymien sidosryhmätarpeet ja nykytilan. Hanke edistää meriosaamisen, tutkimuksen ja koulutuksen verkostoitumista ja sidosryhmäyhteistyötä. Tavoitteena on vahvistaa ja täydentää merisektorin tietovarastoa sekä hyödyntää digitaalisaatiota hankkeen toteutuksessa, viestinnässä ja sidosryhmätyöskentelyssä. Hanke keskittyy infrastruktuuriin, tiedon avaamiseen ja hyödyntämiseen meriosaamiskeskittymän toimijoiden kesken.

Hanke käynnistyy osaamistarveanalyysistä, jossa otetaan huomioon aiemmat lukuisat selvitykset merialan kehittämisestä (esim. MKK:n, TEM:n, Trafin ja LVM:n raportit). Osaamistarveanalyysi koostuu sekä kyselytutkimuksesta että asiantuntijahaastatteluista. Osaamistarpeita tarkastellaan seuraavien toimijaryhmien osalta:
  1. meriteollisuus ja siihen liittyvän laite- ja järjestelmäosaaminen (myös lastinkäsittely-järjestelmät ja -laitteet)
  2. merenkulku- ja logistiikka-ala (palveluntarjoajat eri muodoissaan)
  3. viranomaistoiminta
  4. opetus ja tutkimus
Valtioneuvoston kanslian johtama meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen tuettavaksi ja hanke saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Hanke toteutetaan kolmen merialan yliopistoyksikön eli Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun (toimitusketjujen johtaminen) ja Aalto-yliopiston konetekniikan (meriala) yhteistyönä. Hanke päättyy maaliskuun 2020 lopussa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja

 
​Tommi Inkinen
Professori, tutkimusjohtaja
p. 050 313 0689, 0400 882 818
tommi.inkinen@utu.fi

Tapio Karvonen
Erikoistutkija
p. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi

EMKR.JPG 
lippu_eu.gif