in English
 
 
BSR Innoship

InnoShip projektin tarkoituksena on, että Baltian maat valmistelevat kukin kansallisen toteutussuunnitelman, jonka avulla IMO:n päästörajoitukset tulevat voimaan. EU:n meristrategiadirektiivi, EU:n strategia ja toimintasuunnitelma Itämeren aluetta varten ja HELCOM rohkaisevat monikansallista yhteistyötä kansallisten ja alueellisten hallintojen välillä, jotta Itämerestä tulisi puhtaiden kuljetusten mallialue Euroopassa ja erilaisten aloitteiden koordinointi sujuisi ongelmitta.

IMO (International Maritime Organisation - Kansainvälinen Merenkulkujärjestö) on nimennyt Itämeren SECA (Sulphur Emission Control Area) alueeksi, eli rikkipäästöjen valvonta-alueeksi, jonka tarkoituksena on vähentää alusten rikkioksidipäästöjä (SOx) edistyksellisesti vuoteen 2015 mennessä.

BSR InnoShip on EU-osarahoitteinen projekti, jonka tarkoituksena on lisätä Itämeren maiden yhteistyötä laivojen ja satamien päästöjen vähentämiseksi tieto- ja innovaatiopohjaisen kilpailukyvyn avulla. Itämeren merikuljetukset ovat tärkeä osa alueen ja koko Euroopan liikennettä ja palveluita. Itämeren laivasto kasvaa jatkuvasti ja osa maailman kiireisimmistä väylistä kulkee Itämerellä. Tämän kasvun myötä myös laivojen pakokaasupäästöt kasvavat ja vaikuttavat maantieteellisesti laajoihin alueisiin ilmakulkeuman kautta.

Asiasana:
Tagit:

 

Hankkeen sivut:

www.baltic.org/projects/bsr_innoship

Lisätietoja:

Tutkija Minna Alhosalo
puh. 02 333 8102
minna.alhosalo@utu.fi