in English
 
 
KONKARI

Tammikuussa 2015 alkoi Sosiaali- ja terveysministeriön osarahoittama
puolitoista vuotta kestävä hanke, jonka tavoitteena oli työturvallisuuden
parantaminen tavarankuljetuskonttien kuorman purkamisessa ja
maahantuontivarastoinnissa. Kuljetusta ja varastointia varten käytettävät
kaasutettavat kemikaalit ovat aiheuttaneet vakaviakin vaaratilanteita
työntekijöille konttien määränpäässä ja konttien sisäilmassa on lisäksi
havaittu lasteista haihtuneita ihmiselle haitallisia kemikaaleja.

KONKARIssa luotiin työturvallisuusohjeistus konttien käsittelyyn ja ohjeistuksen jakeluun sekä oppimisen tueksi soveltuva oppimisympäristö. Lisäksi hankkeessa kerättiin suosituksia voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten säädösten kehittämiseksi ja tuotetaan suositus kansalliseksi toimintamalliksi.

Kansallinen toimintamalli ja työturvallisuusohjeistus tavarankuljetuskonttien sekä maahantuontivarastoinnin kaasuriskeihin varautumiseen (KONKARI) -hankkeen hallinnoi Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan
koulutus- ja tutkimuskeskus ja sisällöllisestä toteutuksesta vastasi Oy Sanday Ltd. Hankkeeseen osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi Kaupan liitto ja konttiliikenteen kannalta oleellisimpia kansallisia toimijoita: Keslog Oy, Inex Partners Oy, Tuko Logistics Osuuskunta, LIDL, Posti Oy ja Helsingin Satama Oy.

KONKARIssa tuotetut materiaalit löytyvät www.konttikaasu.fi -sivustolla.

KONKARI oli jatkoa vuonna 2014 alkaneelle perustietohankkeelle, jossa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johdolla selvitettiin mm.
tavarankuljetuskonttien tuulettumista sekä erilaisten kaasujen luokittelemista
niiden haitallisuuden perusteella. Kaksivuotisen hankkeen osarahoitti Työsuojelurahasto.

Vuoden 2016 alussa käynnistyi kolmas tutkimus, jossa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johdolla Työsuojelurahaston osarahoittamana arvioitiin kaupan alan työntekijöiden riskiä altistua tuontitavaroista haihtuville kemikaaleille.

UUTTA TIETOA KONTTIEN RISKEISTÄ
Kemikaalit ja tuotteista haihtuvat kaasut voivat aiheuttaa vaaratilanteita työntekijöille

Artikkeli Osto&Logisiikka-lehdessä 3/2016

Lisätietoa:
Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen
Puh. 040 779 9494
anelsu@utu.fi

 

Asiasana:
Tagit: