in English
 
 
Maritime Hubs

Hankkeen kohdealueina olivat ne Euroopan unionin meriteollisuusalueet, joilla meriteollisuudella on ollut tai on yhä edelleen merkittävä vaikutus alueen talouteen. Hankkeen aikana haastateltiin 82 henkilöä 65 organisaatiosta 19 eri alueella 10 eri maassa. Hankkeen kohdemaita olivat Espanja, Iso-Britannia, Italia, Liettua, Kroatia, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska. Jokaisesta kohdemaasta käydään läpi hyvät käytännöt, joilla on merkittävä positiivinen vaikutus ja joka tuottaa tavoiteltua muutosta tilanteen hallinnassa. Hyvä käytäntö voi olla joko yksityiskohtainen, suppea toimintatapa tai laaja kokonaisuus. Toisinaan hyvää käytäntöä voi olla vaikea tunnistaa, sillä se voi olla itsestäänselvyys, niin suppea, ettei sitä osata pitää hyvänä käytäntönä, tai toimintatapana niin uusi, että siitä ei ole aiempaa kokemusta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeen toteuttamiseksi Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta.

Hankkeen tulokset ovat luettavissa loppujulkaisusta, jonka voi ladata tästä

MariTimeHubs_loppujulkaisu.pdfMariTimeHubs_loppujulkaisu.pdf

MariTimeHubs_final report.pdfMariTimeHubs_final report.pdf

Asiasana:
Tagit:Contact:

Tapio Karvonen
gsm 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi